Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Speaking trang 6 Unit 7 SBT tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng...

Speaking trang 6 Unit 7 SBT tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Speaking unit 7 có đáp án và lời...

Tổng hợp bài tập Speaking unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

. Speaking – trang 6 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới – Unit 7. Television – Vô tuyến truyền hình

SPEAKING

1  Work with your friend. Form complete questions from the prompts. Practise asking and answering them.

[Làm việc với bạn của em. Hình thành những câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý. Thực hành hỏi và trả lời chúng.]

1. how/you/go/school/every day?

2. how much/this plasma TV/cost?

3. what time/the competition/begin?                                                           

4. which/you/prefer/the TV/the radio?

5. who/make/the famous cartoon Tom and Jerry

Đáp án:

1 How do you go to school every day? [Mỗi ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì?]

2. How much does this plasma TV cost? [ Truyền hình plasma này bao nhiêu tiền?]

3. What time does the competition begin? [ Cuộc thi bắt đầu lúc mấy giờ]

4. Which do you prefer, the TV or the radio? [ Bạn thích cái nào hơn, tivi hay radio?]

Quảng cáo
Đang tải...

5. Who made the famous cartoon Tom and Jerry? [ Ai tạo nên phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry?]

2 Complete the conversation with the words/phrases in the table. There are two more words than needed.

[ Hoàn thành đoạn đối thoại với các từ/ cụm từ trong bảng. Có nhiều hơn hai từ được cần]

Practise speaking the conversation. [ Thực hành nói đoạn đối thoại]

Đáp án:

1.VTV3                   2. game show                    3. What time

4. until                   5. favourite                        6. isn’t it

Bài dịch:

Phong: Chuyển sang kênh VTV3 đi Minh. Harry Potter sắp chiếu rồi.

Minh: Nhưng em đang xem Trẻ em là đúng.

Phong: Đó là trò chơi truyền hình về Sao Mộc à?

Minh: Không, nó nói về Amazon. Nó mới chiếu được phân nửa à.

Phong: Anh không thể bỏ lỡ phần đầu của bộ phim. Mấy giờ chương trình của em hết?

Minh: Nó hết lúc 8:30.

Phong: Anh sẽ lỡ phần đầu của bộ phim mất. Tại sao em không đi và xem với bố?

Minh: Bố đang xem đội bóng yêu thích của bố Manchester United chơi bóng. Ông chưa bao giờ bỏ lỡ nó.

Phong: Này…Vậy anh sẽ đợi đến 8:30. Hôm nay là ngày của em, đúng không?