Quảng cáo

Luyện tập

Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6, Bài C9. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong...
Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6. Bài C9. Băng kẹp đang thẳng....
Bài 1 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là sự sôi?
Bài 1 trang 140 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Khi một chất lỏng sôi, nếu tiếp tục đun nóng thì...
Bài 6 trang 35 SBT GDCD 6: Biểu hiện của bạn Nhung là sai, không phù hợp với yêu cầu đối với học sinh
Biểu hiện của bạn Nhung là sai, không phù hợp với yêu cầu đối với học sinh trong tập thể lớp. Bạn hát hay...
Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?
Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?. Lịch sử giúp ta : Hiểu được cội nguồn của tổ tiên. ...
Lý thuyết vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người: Bài 48. Vai trò của thực vật đối...
Lý thuyết vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người: Bài 48. Vai trò của thực vật đối...