Quảng cáo


Luyện tập

Bài 17 trang 182 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Trên đường thẳng d cho ba điểm O, A, B theo...
Ôn tập chương 1 - Hình học - Bài 17 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập...
Câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1:  
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1.  . Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm ...
Câu 2 trang 43 SBT Địa 6: Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong
Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết ....
Bài C4 trang 69 sgk vật lí 6, Bài C4. Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo như...
Nhiệt kế - Nhiệt giai - Bài C4 trang 69 sgk vật lí 6. Bài C4. Cấu tạo của nhiệt kế y tế có...
Câu 45 trang 13 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét.
So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét.. Câu 45 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 -...