Quảng cáo


Luyện tập

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tìm giao của hai tập hợp M và P, biết
1. Ước chung và bội chung - Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài...
Câu 17 trang 125 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau: Chúng có...
Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Chúng có 1 giao điểm. . Câu 17 trang 125 Sách Bài Tập (SBT)...
Câu 1.a trang 47 Sách bài tập Địa 6: Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác...
Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ?. Câu 1.a trang...
Câu I.6; I.7; I.8; I.9; I.10 trang 139 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1: Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.. Câu I.6; I.7; I.8; I.9; I.10 trang 139 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 - Ôn tập...
Câu 54 trang 135 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Trên tia Ox Đặt OA = 2cm
Trên tia Ox a) Đặt OA = 2cm . Câu 54 trang 135 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 9: Viết...