Quảng cáo

Luyện tập

Câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 13, 14 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân
Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số.. Câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 13, 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp...
Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó...
Ôn tập chương 1 - Số học - Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập...
Luyện tập bài Đêm nay Bác không ngủ trang 68 SGK Văn 6, Dựa theo bài thơ, em hãy viết bài văn ngắn bằng...
Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ - Luyện tập bài Đêm nay Bác không ngủ trang 68 SGK Văn 6. Dựa theo...
Bài 3 trang 73 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, Bài 3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Bất...
Bài 3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung...
Câu 143 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: So sánh.
So sánh.. Câu 143 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 12: Tính chất của phép nhân ...