Quảng cáo

Luyện tập

Chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô?
Chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô - trang 109: Bài 33. Hạt và các...
Bài tập 3 trang 17 SBT Lịch Sử 6: Kim tự tháp công trình kiến trúc, điêu khắc ở Ai
Kim tự tháp công trình kiến trúc, điêu khắc ở Ai Cập. Bài tập 3 trang 17 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6...
Hoạt động 13 trang 67 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2:  
Hoạt động 13 trang 67 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Tỉ số của khoảng cách trên bản đồ và khoảng...
Câu 50 trang 134 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có...
Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng...
Câu 86 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:
Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. Câu 86 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài...