Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 45 trang 137: Dựa vào...

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 45 trang 137: Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung ...

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 45 trang 137. Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ. . Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ. 

Quảng cáo

– Công nghiệp khai thác, lọc dầu tập trung ở các nước ven biển Ca-ri-bê và Đông Nam Braxin, Ac-hen-ti-na

– Công nghiệp luyện kim phân bố phía Tây và Đông Nam dãy An-đet, Đông Nam Braxin

– Công nghiệp  cơ khí, đóng tàu, cảng, hóa chất, sản xuất ô tô phân bố ở Đông Nam Braxin

– Công nghiệp thực phẩm phân bố ở Trung Mĩ, Braxin, Pa-ra-goay; Ác-hen-ti-na

– Công nghiệp dệt phân bố rộng khắp ở ven biển Ca-ri-bê, ven biển Đại Tây Dương


Mục lục môn Địa 7