Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113: Quan...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113: Quan sát các hình 36.1 và  36.2, xác định độ cao trung bình, sự phân bố các dãy núi và cao nguyên...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113. Lời giải chi tiết Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

Quan sát các hình 36.1 và  36.2, xác định độ cao trung bình, sự phân bố các dãy núi và cao nguyên của hệ thống Cooc-đi-e

Quảng cáo

– Hệ thông Coóc-đi-e cao trung bình 3.000 – 4.000m.

– Các dãy núi và các cao nguyên của hệ thống Coóc-đi-e chạy đọc bờ phía tây của lục địa Bắc Mĩ.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7