Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Để học tốt Địa lí lớp 7, Giải bài tập SGK Địa 7 phần: Thành phần nhân văn của môi trường; môi trờng địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục
Phần 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Phần 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

Chương 1 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Chương 2 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA Chương 3 - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Chương 4 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Chương 5 - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương 6. CHÂU PHI Chương 7 - CHÂU MĨ Chương 8 - CHÂU NAM CỰC Chương 9 - CHÂU ĐẠI DƯƠNG Chương 10 - CHÂU ÂU

Bài 2 trang 171 Địa 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát...
Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế: ...
Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7, Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình...
– Liên minh châu Âu chiếm tới 40% hoạt động ngoại thương của thế giới. Trong khi Bắc Mĩ chỉ chiếm 16%, châu Á chiếm 27%.– Cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ.̵...
Bài 2 trang 180 sgk sách Địa 7, Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có...
– Công nghiệp Đông Âu khá phát triển, công nghiệp truyền thống giữ vai trò chủ đạo.– Nông nghiệp phát triển theo quy mô lớn, chủ yếu là sản xuất lúa mì và các nô...

Luyện tập

Viết một bức thư gửi bạn khi nghe tin quê bạn bị bão lớn, Đề: viết một bức thư gởi bạn khi nghe tin...
Nghị luận xã hội lớp 7 - Viết một bức thư gửi bạn khi nghe tin quê bạn bị bão lớn. Đề: viết một...
Bài tập tự luận 1,2,3,4 trang 23 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy nêu đặc điểm để nhận biết ngành Ruột
Bài 1. Hãy nêu đặc điểm để nhận biết ngành Ruột khoang.. Bài tập tự luận 1,2,3,4 trang 23 SBT Sinh học 7 -...
Câu 112 trang 29 SBT Toán lớp 7 tập 1: Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?
Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?. Câu 112 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 -...