Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Để học tốt Địa lí lớp 7, Giải bài tập SGK Địa 7 phần: Thành phần nhân văn của môi trường; môi trờng địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục
Phần 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Phần 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

Chương 1 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Chương 2 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA Chương 3 - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Chương 4 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Chương 5 - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương 6. CHÂU PHI Chương 7 - CHÂU MĨ Chương 8 - CHÂU NAM CỰC Chương 9 - CHÂU ĐẠI DƯƠNG Chương 10 - CHÂU ÂU

Bài 2 trang 171 Địa 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát...

Khu vực Bắc Âu – Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế

Bài 3 trang 171 sgk Địa 7, Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể...

Khu vực Bắc Âu – Bài 3 trang 171 sgk Địa lí 7. Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể

Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7, Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu...

Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu – Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7. Bài 2.

Bài 1 trang 185 sách Địa 7, Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1

Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu – Bài 1 trang 185 sgk địa lí 7. Bài 1.

Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7, Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình...

Liên minh Châu Âu – Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7. Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức

Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

Liên minh Châu Âu – Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Trước đây, các nước trong Liên minh

Sự mở rộng của Liên minh châu Âu

Liên minh Châu Âu – Sự mở rộng của Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước, qua nhiều giai

Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới

Liên minh Châu Âu – Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới. Liên minh châu Âu có

Kinh tế khu vực Đông Âu

Khu vực Đông Âu – Kinh tế khu vực Đông Âu. Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận

Bài 2 trang 180 sgk sách Địa 7, Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có...

Khu vực Đông Âu – Bài 2 trang 180 sgk địa lí 7. Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những

Luyện tập

Cảm nhận về bài ca dao: Con cò mà đi ăn đêm, Cần cù, chịu khó kiếm ăn những tưởng sẽ được ấm no...
Văn học dân gian lớp 7 - Cảm nhận về bài ca dao: Con cò mà đi ăn đêm. Cần cù, chịu khó kiếm...
Bài 2 trang 85 môn Lý 7, Có những loại điện tích nào? Các loại điện tích nào thì hút nhau
Tổng kêt chương 3: điện học - Bài 2 trang 85 sgk vật lí 7. Có những loại điện tích nào? Các loại điện...
Những công việc của quản lý ao là gì ?
Bài 54. Chăm sóc quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá) - Câu 2 trang 148 SGK...