Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Để học tốt Địa lí lớp 7, Giải bài tập SGK Địa 7 phần: Thành phần nhân văn của môi trường; môi trờng địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục
Phần 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Phần 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

Chương 1 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Chương 2 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA Chương 3 - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Chương 4 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Chương 5 - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương 6. CHÂU PHI Chương 7 - CHÂU MĨ Chương 8 - CHÂU NAM CỰC Chương 9 - CHÂU ĐẠI DƯƠNG Chương 10 - CHÂU ÂU

Bài 2 trang 171 Địa 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát...

Khu vực Bắc Âu – Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế

Bài 3 trang 171 sgk Địa 7, Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể...

Khu vực Bắc Âu – Bài 3 trang 171 sgk Địa lí 7. Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể

Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7, Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu...

Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu – Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7. Bài 2.

Bài 1 trang 185 sách Địa 7, Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1

Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu – Bài 1 trang 185 sgk địa lí 7. Bài 1.

Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7, Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình...

Liên minh Châu Âu – Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7. Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức

Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

Liên minh Châu Âu – Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Trước đây, các nước trong Liên minh

Sự mở rộng của Liên minh châu Âu

Liên minh Châu Âu – Sự mở rộng của Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước, qua nhiều giai

Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới

Liên minh Châu Âu – Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới. Liên minh châu Âu có

Kinh tế khu vực Đông Âu

Khu vực Đông Âu – Kinh tế khu vực Đông Âu. Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận

Bài 2 trang 180 sgk sách Địa 7, Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có...

Khu vực Đông Âu – Bài 2 trang 180 sgk địa lí 7. Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những

Luyện tập

Bài tập 6 trang 76 Sách BT Lịch Sử 7: Giống nhau : cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai
Giống nhau : cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo...
Bài 26 trang 16 sgk Toán 7 tập 1 nâng cao, Dùng máy tính bỏ túi để tính
Dùng máy tính bỏ túi để tính. Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao - Giá trị tuyệt đối của...
Bài 2 trang 38 SBT GDCD 7: Một số biểu hiện về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia
Một số biểu hiện về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ:Có ý thức học tập...