Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Để học tốt Địa lí lớp 7, Giải bài tập SGK Địa 7 phần: Thành phần nhân văn của môi trường; môi trờng địa lí, thiên nhiên và con người ở các châu lục
Phần 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Phần 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

Chương 1 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Chương 2 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA Chương 3 - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Chương 4 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Chương 5 - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương 6. CHÂU PHI Chương 7 - CHÂU MĨ Chương 8 - CHÂU NAM CỰC Chương 9 - CHÂU ĐẠI DƯƠNG Chương 10 - CHÂU ÂU

Bài 2 trang 171 Địa 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát...
Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?
Bài 3 trang 171 sgk Địa 7, Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể...
Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (năm 1999) ở một số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.
Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7, Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu...
Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp và U-crai-na năm 2000.
Bài 1 trang 185 sách Địa 7, Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1
Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1:– Tên và vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu và Đông Âu.– Vị trí các quốc g
Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7, Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình...
Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ?
Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Trước đây, các nước trong Liên minh châu Âu tập trung việc phát triển quan hệ ngoại thương với Hoa Kì, Nhật Bản và các thuộc địa cũ của mình. Từ năm 1980. các nước trong Liên minh
Sự mở rộng của Liên minh châu Âu
Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước, qua nhiều giai đoạn. Năm 2001,Liên minh châu Âu có diện tích 3.243.600 km2 với dân số 378 triệu người.Năm 2004. Li
Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới
Liên minh châu Âu có cơ quan lập pháp là Nghị viện châu Âu.Công dân của Liên minh châu Âu, bên cạnh quốc tịch của quốc gia mà mình sinh sống còn có quốc tịch chung châu Âu.
Kinh tế khu vực Đông Âu
Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp.Các khoáng sản có trừ lượng lớn nhất là quặng sắt, quặng
Bài 2 trang 180 sgk sách Địa 7, Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có...
Bài 2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu.

Luyện tập

Câu 17 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn.
Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn.. Câu 17 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 - Bài...
Câu 4 trang 53 Sách bài tập Địa 7: Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được...
Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng.. Câu 4 trang 53 Sách bài...
Skills 2 trang 13 Unit 7 Anh 7 mới tập 2, Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống,...
Unit 7: Traffic - Giao thông - Skills 2 trang 13 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2. Viết một đoạn văn về...