Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung...

Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa: Bài 13. Môi trường đới ôn hoà...

Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.. + Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn đới nóng (100C < 270C) và cao hơn đới lạnh (100C > -10C).. Bài 13. Môi trường đới ôn hoà

 Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Quảng cáo

– Đới ôn hòa:

+ Nằm ở vĩ độ trung bình (khoảng vĩ độ 250 – 60(B,N).

+ Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn đới nóng (100C < 270C) và cao hơn đới lạnh (100C > -10C).

+ Lương mưa trung bình năm ở mức trung bình với 676 mm/năm: lượng mưa ít hơn so với đới nóng (676 mm < 1931 mm) và cao hơn so với đới lạnh (676 mm > 539 mm).

⟹ Như vậy, đới ôn hòa mang tính chất trung gian so với các đới khí hậu còn lại.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7