Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên nhiên qau hai...

Nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên nhiên qau hai ảnh dưới đây (Hình 7.5 và hình 7.6 trang 25 SGK Địa lí 7): Nhận xét sự thay đổi cảnh ...

Nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên nhiên qau hai ảnh dưới đây (Hình 7.5 và hình 7.6 trang 25 SGK Địa lí 7). Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa

Nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên nhiên qau hai ảnh dưới đây (Hình 7.5 và hình 7.6 trang 25 sgk Địa lí 7)

– Hình 7.5: Rừng cao su vào mùa mưa có lá cây phát triển xanh tốt.

Quảng cáo

– Hình 7.6: Rừng cao su vào mùa khô có lá cây chuyển sang màu vàng, đây là thời kì rụng lá của cây.


thiet bi chong can, chong gu hoc sinh

Mục lục môn Địa 7