Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân...

Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới: Nhận xét:...

Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.. Bài 6. Môi trường nhiệt đới

Quan sát các biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.

Nhận xét:

Quảng cáo

– Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, biên độ nhiệt khoảng 5 – 100C.

+ Đường biểu diễn nhiệt độ có hai cực đại và hai cực tiểu, do phần lớn lãnh thổ nằm trong vùng nội chí tuyến trong năm có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh.

– Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình từ 500 – 1500 mm.

+ Mưa phân mùa rõ rệt: các tháng mùa mưa từ tháng 5 -10 (chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm), mùa khô từ tháng 11 – 4.

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7