Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 45 trang 137: Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành...
Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ. 
Bài 2 trang 171 Địa 7, Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế...
Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?
Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7, Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng...
Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp và U-crai-na năm 2000.
Bài 2 trang 183 sgk địa lí 7, Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất...
Bài 2. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ?
Quảng cáo


Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Trước đây, các nước trong Liên minh châu Âu tập trung việc phát triển quan hệ ngoại thương với Hoa Kì, Nhật Bản và các thuộc địa cũ của mình. Từ năm 1980. các nước trong Liên minh
Sự mở rộng của Liên minh châu Âu
Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước, qua nhiều giai đoạn. Năm 2001,
Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới
Liên minh châu Âu có cơ quan lập pháp là Nghị viện châu Âu.
Kinh tế khu vực Đông Âu
Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

Luyện tập

A. Phonetics trang 28 – Unit 4 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Find the word which is pronounced differently in
Find the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.. A. Phonetics...
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1: Cùng câu hỏi như trên đối với tập hợp Z.
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. (begin{array}{l}a)0 in N; - 3 notin N;0,5 notin N;2015 in...
Bài 1 trang 171 sgk sách Địa 7, Bài 1. Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu...
Khu vực Bắc Âu - Bài 1 trang 171 sgk địa lí 7. Bài 1. Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên...