Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7 Những câu hát châm biếm SBT Văn 7 tập 1 trang 35:...

Những câu hát châm biếm SBT Văn 7 tập 1 trang 35: Hãy phân tích,một bài ca dao châm biếm mà em thích nhất...

Soạn bài Những câu hát châm biếm SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Giải câu 1, 2 trang 35 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Những câu hát châm biếm trong bài học có gì giống với truyện cười dân gian ?.

1. Hãy phân tích ,một bài ca dao châm biếm mà em thích nhất. 

a) Bài ca dao châm biếm mà em thích nhất có thể tìm trong các bài học, trong phần Đọc thêm ở SGK hoặc một bài khác mà em biết.

b) Khi phân tích, em phải chỉ ra được cái hay về nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của bài ca dao đó, tức những điều mà em thấy hay và thích thú.

Quảng cáo

2. Những câu hát châm biếm trong bài học có gì giống với truyện cười dân gian ?

Những điểm giống nhau giữa các câu hát châm biếm trong bài học với truyện cười dân gian :

– Đều có nội dung châm biếm, đối tượng châm biếm. Những nhân vật, đối tượng bị châm biếm đều là những hạng người đáng chê cười về tính cách, bản chất.

– Đều sử dụng một số hình thức gây cười.

– Đều tạo ra tiếng cười cho người nghe, người đọc.

Chú ý : Khi phân tích những điểm giống nhau nói trên, em cần nêu những ví dụ minh hoạ.

Quảng cáo