SBT Ngữ văn lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7
[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Ở bài 2, các từ ngữ “chiều chiều” và “chín chiều”

Mạch lạc trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 20; Tìm hiểu tính mạch lạc trong văn...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm hiểu tính mạch lạc trong văn bản viết về

Bố cục trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 16: ìm bố cục của bài thơ ngụ...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm bố cục của bài thơ ngụ ngôn Lão nông

Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) SBT Ngữ Văn 7...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Phân tích bốn câu thơ trong bài Đêm Côn Sơn của

Bài Từ Hán Việt SBT Văn 7 tập 1 trang 43: Tìm từ Hán Việt có chứa yếu...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 43 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Chủ đề : Đố nhau giải nghĩa yếu

Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn Hà) – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) –

Bài Đại từ SBT Văn 7 tập 1 trang 36: Cách hiểu về ngôi và số của đại từ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. “Người” ở đây là danh từ được dùng

Những câu hát châm biếm SBT Văn 7 tập 1 trang 35: Hãy phân tích ,một bài ca...

Soạn bài Những câu hát châm biếm SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Giải câu 1, 2 trang 35 SBT Ngữ Văn 7 tập

Bài Những câu hát than thân SBT Văn 7 tập 1 trang 32: Em hãy chỉ ra sự...

Soạn bài Những câu hát than thân SBT Ngữ Văn 7 tập 1 . Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32 SBT Ngữ Văn

Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Nếu người tạo lập văn bản không quan tâm

Luyện tập

Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt: Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm...
Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.: Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm...
Bài 9 trang 10 SBT GDCD 7: Nói dối mẹ như thế là thiếu trung thực. Cứ nói đúng sự thật và hứa với...
Nói dối mẹ như thế là thiếu trung thực. Cứ nói đúng sự thật và hứa với mẹ từ nay sẽ cẩn thận hơn.....
Câu 2 (mục 1 – bài học 35 – trang 109) sgk địa lí 7, Cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào...
Khái quát châu Mĩ - Câu 2 (mục 1 - bài học 35 - trang 109) sgk địa lí 7. Cho biết ý nghĩa...