SBT Ngữ văn lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7
[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Ở bài 2, các từ ngữ “chiều chiều” và “chín chiều”

Mạch lạc trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 20; Tìm hiểu tính mạch lạc trong văn...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm hiểu tính mạch lạc trong văn bản viết về

Bố cục trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 16: ìm bố cục của bài thơ ngụ...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm bố cục của bài thơ ngụ ngôn Lão nông

Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) SBT Ngữ Văn 7...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Phân tích bốn câu thơ trong bài Đêm Côn Sơn của

Bài Từ Hán Việt SBT Văn 7 tập 1 trang 43: Tìm từ Hán Việt có chứa yếu...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 43 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Chủ đề : Đố nhau giải nghĩa yếu

Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn Hà) – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) –

Bài Đại từ SBT Văn 7 tập 1 trang 36: Cách hiểu về ngôi và số của đại từ

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. “Người” ở đây là danh từ được dùng

Những câu hát châm biếm SBT Văn 7 tập 1 trang 35: Hãy phân tích ,một bài ca...

Soạn bài Những câu hát châm biếm SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Giải câu 1, 2 trang 35 SBT Ngữ Văn 7 tập

Bài Những câu hát than thân SBT Văn 7 tập 1 trang 32: Em hãy chỉ ra sự...

Soạn bài Những câu hát than thân SBT Ngữ Văn 7 tập 1 . Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32 SBT Ngữ Văn

Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Nếu người tạo lập văn bản không quan tâm

Luyện tập

Bài 2 trang 78 sgk địa lí 7, Bài 2. Sự phát triển kinh tế của các vùng núi đã đặt ra những vấn...
Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi - Bài 2 trang 78 sgk địa lí 7. Bài 2. Sự phát triển...
Bài 9 trang 76 SBT GDCD 7: Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng...
Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.. Bài 9 trang 76 Sách...
Phân tích nhận xét của Tế Hanh có một nhận xét: Trong bài Qua đèo Ngang, hai câu thơ xuất sắc nhất là hai...
Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan - Phân tích nhận xét của Tế Hanh có một nhận xét: Trong bài Qua đèo...