SBT Ngữ văn lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7
[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ ngữ “chiều chiều” và “chín...
– Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971.
Bài Từ Hán Việt SBT Văn 7 tập 1 trang 43: Tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt
5. Tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt theo từng nghĩa :
Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn Hà) – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) SBT Ngữ Văn 7...
1. Ví thử có bạn chưa hiểu gì về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt (Đường luật), em hãy nói lại sư hiểu biết của mình và dùng hai bài thơ Nam quốc sơn hà và Tụng giá

Quảng cáo
Bài Những câu hát than thân SBT Văn 7 tập 1 trang 32: Em hãy chỉ ra sự đối lập trong bài 1
1. Em hãy chỉ ra những sự đối lập trong bài 1. Những đối lập ấy có tác dụng, ý nghĩa gì đối với việc thể hiện nội dung của bài ca dao này ?
Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1
   “Tôi nhớ, trong kháng chiến, có một lần ở xã mà cơ quan tôi đóng, có tổ chức một cuộc mít tinh. […] Ông chủ nhà tôi ở cũng đi dự. Ông là người Thổ […]. Lúc ông

Luyện tập

Bài tập 6 trang 76 Sách BT Lịch Sử 7: Giống nhau cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai
Giống nhau : cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo...
Bài 4 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi ngồi trong phòng, ta không nghe được tiếng bước chân...
Bài 4 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Đáp án B: sai vì chỉ khi áp tai xuống sàn...
Chứng minh câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý biết ơn tốt...
- Chứng minh câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý biết...