SBT Ngữ văn lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7
[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ ngữ “chiều chiều” và “chín...
– Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971.
Bài Từ Hán Việt SBT Văn 7 tập 1 trang 43: Tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt
5. Tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt theo từng nghĩa :
Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn Hà) – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) SBT Ngữ Văn 7...
1. Ví thử có bạn chưa hiểu gì về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt (Đường luật), em hãy nói lại sư hiểu biết của mình và dùng hai bài thơ Nam quốc sơn hà và Tụng giá

Quảng cáo
Bài Những câu hát than thân SBT Văn 7 tập 1 trang 32: Em hãy chỉ ra sự đối lập trong bài 1
1. Em hãy chỉ ra những sự đối lập trong bài 1. Những đối lập ấy có tác dụng, ý nghĩa gì đối với việc thể hiện nội dung của bài ca dao này ?
Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1
   “Tôi nhớ, trong kháng chiến, có một lần ở xã mà cơ quan tôi đóng, có tổ chức một cuộc mít tinh. […] Ông chủ nhà tôi ở cũng đi dự. Ông là người Thổ […]. Lúc ông

Luyện tập

Bài tập 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều...
Luyện tập - Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị hàm số y = ax - Bài tập 7 trang 96 Tài...
Bài 1.6 trang 3 SBT Lý 7: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?
Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?. Bài 1.6 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 - Bài 1: Nhận biết...
Bài 27.2 trang 68 SBT Lý 7: Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với
Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?. Bài 27.2 trang 68 Sách bài tập (SBT)...