SBT Ngữ văn lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7
[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ...
 a) Để giải thích nghĩa các từ ngữ “công cha”, “nghĩa mẹ”, “cù lao chín chữ”, em cần đọc kĩ phần Chú thích và Đọc thêm trong SGK....
Mạch lạc trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 20; Tìm hiểu tính mạch lạc trong văn...
   Ngày xưa, trên hòn đảo Crét của Hi Lạp, nảy sinh một con quái vật đầu người mình bò vô cùng hung ác. Vua của hòn đảo đó đã phải cho xây một mê cung để nhốt nó vào trong. Tuy nh...
Bố cục trong văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 16: ìm bố cục của bài thơ ngụ...
Để làm được bài tập này, HS cần chú ý quan sát, ghi nhớ (hoặc ghi chép lại, nếu cần) và phân tích, nhận xét những lời nói (bài viết) của mình, của những người xung quanh hoặc nhữn...
Bài Từ Hán Việt SBT Văn 7 tập 1 trang 43: Tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố...
1. Bài tập 1 trang 70 SGK, 2,3,4 trang 71 SGK Văn 7 tập 1...
Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn Hà) – Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh...
   Có thể lấy thêm ví dụ về bốn câu đề từ trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh : “Thân thể ở trong lao – Tinh thần ở ngoài lao – Muốn nên sự nghiệp lớn R...
Những câu hát châm biếm SBT Văn 7 tập 1 trang 35: Hãy phân tích,một bài ca dao châm...
b) Khi phân tích, em phải chỉ ra được cái hay về nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của bài ca dao đó, tức những điều mà em thấy hay và thích thú....
Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7...
   “Tôi nhớ, trong kháng chiến, có một lần ở xã mà cơ quan tôi đóng, có tổ chức một cuộc mít tinh. […] Ông chủ nhà tôi ở cũng đi dự. Ông là người Thổ […]. Lúc ông ...

Luyện tập

Chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người, Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các...
- Chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người. Hôm nay, tôi sẽ mang đến...
C. Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each gap with one suitable word to...
Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành...
Bài 55 trang 48 sgk Toán 7 – tập 2, Tìm nghiệm của đa thức
Tìm nghiệm của đa thức. Bài 55 trang 48 sgk toán 7 - tập 2 - Nghiệm của đa thức một biến. Bài 55....