Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7 Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3....

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh...

Chia sẻ
Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 1: Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi…

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Lời giải:

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng đế giày có hình dạng như thế nào?

Lời giải:

Trùng đế giày có hình dạng dẹp như chiếc đế giày

Bài 3 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu ?

Lời giải:

Màu sắc của các hạt diệp lục.


Mục lục môn Sinh 7