Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7 Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3....

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh...

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 1: Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi…

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng đế giày có hình dạng như thế nào?

Quảng cáo

Trùng đế giày có hình dạng dẹp như chiếc đế giày

Bài 3 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu ?

Màu sắc của các hạt diệp lục.

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 7