Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7 Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16....

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất...

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất. Bài 1: Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?…

Bài 1 (trang 58 sgk Sinh học 7): Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?

Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm : miệng, hầu, thực quản, diều, dại dày, ruột, ruột tịt.

Bài 2 (trang 58 sgk Sinh học 7): Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột (nhìn thấy khi mổ giun) là:

Quảng cáo

Thể xoang chính thức.

Bài 3 (trang 58 sgk Sinh học 7): Khi bị ngập nước giun chui lên mặt đất là vì:

  – Giun đất hô hấp qua da, dưới da có mạch máu dày đặc giúp trao đổi khí.

  – Khi môi trường bị ngập nước, không khí không thể khuếch tán qua da, giun không hô hấp được, phải chui lên mặt đất để hô hấp.

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 7