Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7 Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78...

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông...

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông. Thu hoạch: – Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực… Bài 1: Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm…

Phần Thu Hoạch

   – Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực

   – Chú thích hình 23.3 B: 3. Dạ dày, 4. Tuyến gan, 6. Ruột

   – Chú thích hình 23.3 C: 1. 2 hạch não, 2. Vòng thần kinh hầu, 5. Khối hạch ngực, 7. Chuỗi hạch thần kinh bụng

Bài 1 (trang 78 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm.

Hệ tiêu hóa của tôm sông gồm : miệng, thực quản, dạ dày, ruột , tuyến tiêu hóa, hậu môn.

Bài 2 (trang 78 sgk Sinh học 7): Hệ thần kinh của tôm gồm những bộ phận nào ?

Quảng cáo

Hệ thần kinh của tôm gồm : 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, hạch dưới hầu, khối hạch ngực và chuỗi hạch bụng.

Bài 3 (trang 78 sgk Sinh học 7): Tôm sông hô hấp như thế nào ?

 

Tôm hô hấp bằng mang. Mang bám vào các gốc của các đôi chân ngực. Các tấm mang có thành mỏng và có lông. Lông luôn cử động để khuếch tán oxi môi trường vào thành mang, giúp tôm hô hấp.

Bài 4 (trang 78 sgk Sinh học 7): Chức năng chính của phần đầu ngực tôm là :

   a) Định hướng và phát hiện mồi.

   b) Giữ và xử lí mồi.

   c) Bắt mồi và bò.

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 7