Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo Phần thân của một móc treo quần áo có dạng hình tam...

Phần thân của một móc treo quần áo có dạng hình tam giác cân (Hình 17a) được vẽ lại như Hình 17b. Cho biết AB = 20 cm; BC = 28 cm...

Lời giải bài 5 trang 63 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 3. Tam giác cân

Advertisements (Quảng cáo)

Phần thân của một móc treo quần áo có dạng hình tam giác cân (Hình 17a) được vẽ lại như Hình 17b. Cho biết AB = 20 cm; BC = 28 cm và \(\widehat B\)= 35°. Tìm số đo các góc còn lại và chu vi của tam giác ABC.

Áp dụng tính chất tam giác cân để tìm các góc, cạnh còn lại

Vì tam giác ABC cân tại A

Advertisements

\( \Rightarrow \) AB = AC = 20 cm

\( \Rightarrow \) Chu vi tam giác ABC = AB + AC + BC = 20 + 20 + 28 = 68 cm

Vì \(\Delta ABC \) cân tại A \( \Rightarrow \widehat B = \widehat C\) = 35°

Mà tổng 3 góc trong một tam giác là 180°

\( \Rightarrow \widehat A = {180^o} – \widehat B – \widehat C = {180^o} – {35^o} – {35^o} = {110^o}\)