Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 Bài 27 trang 64 Toán 7 tập 1, Đại lượng y có...

Bài 27 trang 64 Toán 7 tập 1, Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:...

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là. Bài 27 trang 64 sgk toán 7 tập 1 – Hàm số – Toán lớp 7

Advertisements

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

x

 -3  -2  -1  \({1 \over 2}\)  1  2

y

 -5  -7,5  -15  30

15 

 7,5

x

0

1

2

3

4

Quảng cáo - Advertisements

y

2

Advertisements

2

2

2

2


Hướng dẫn làm bài:

a) Vì với mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Advertisements