Vở thực hành Toán 7 (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 7 Vở thực hành Toán 7 (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vở thực hành Toán 7 (Kết nối tri thức) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vở thực hành Toán 7 (Kết nối tri thức).

Mới cập nhật

Bài 5 trang 99 vở thực hành Toán 7: Năm 2014, chiều cao trung bình của nam, nữ Việt Nam 18 tuổi là bao...
Xác định các điểm biểu diễn năm 1996. Vận dụng kiến thức giải Bài 5 trang 99 vở thực hành Toán 7...
Bài 4(5.21) trang 99 vở thực hành Toán 7: Bài 4 (5.21) Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ...
Biểu đồ hình quạt tròn dùng để so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu biểu đồ đoạn thẳng dùng để biểu...
Bài 3 (5.20) trang 98 vở thực hành Toán 7: Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu...
Xác định hướng của đoạn thẳng đại diện cho dân số Trung Quốc và Ấn Độ đi lên hay đi xuống. Gợi ý...
Bài 2 (5.19) trang 98 vở thực hành Toán 7: Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì?
Xác định tiêu đề của mỗi biểu đồ. Giải Bài 2 (5.19) trang 98 vở thực hành Toán 7 - Bài tập...
Bài 1 (5.18) trang 97 vở thực hành Toán 7: (5.18). Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của...
Lập bảng thống kê theo tỉ lệ phần trăm của mỗi đại lượng cho như trên biểu đồ. Giải chi tiết Bài...
Bài 6 trang 96 vở thực hành Toán 7: Năm 2014, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam 18 tuổi là bao...
Xác định hướng của đoạn thẳng đi lên hay đi xuống. Hướng dẫn giải Bài 6 trang 96 vở thực hành Toán...
Bài 5 (5.17) trang 96 vở thực hành Toán 7: Bài 5 (5.17). Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí...
Xác định các đại lượng trên trục ngang, trục dọc và các điểm biểu biễn của biểu đồ. Giải chi tiết Bài...
Bài 4 trang 95 vở thực hành Toán 7: Bài 4. Năm 2020, tỉ lệ bò sát có số lượng giảm, không đổi
Lập bảng thống kê tỉ lệ phần trăm với tình trạng tương ứng. Phân tích và lời giải Bài 4 trang 95...
Bài 3 (5.16) trang 95 vở thực hành Toán 7: Bài 3 (5.16). Biểu đồ sau đây được trích từ báo cáo tổng kết...
Số học sinh béo phì bằng tỉ lệ phần trăm nhân với tổng số học sinh. Vận dụng kiến thức giải Bài...
Bài 2 (5.15) trang 95 vở thực hành Toán 7: Bài 2 (5.15). Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có...
Để đưa ra kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang...