Toán 7 Sách Cánh diều

Trang chủ Lớp 7 Toán 7 Sách Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán 7 Sách Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán 7 Sách Cánh diều.

Bài 4 trang 108 Toán 7 cánh diều: Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB. a) Tính số đo góc...
Hướng dẫn giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 4: Góc. Đường thẳng song song Quan...
Bài 5 trang 108 Toán 7 cánh diều: Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt a) Kể tên các cặp góc đồng...
Hướng dẫn giải bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 4: Góc. Đường thẳng song song Quan...
Bài 3 trang 108 Toán 7 tập 1 cánh diều: Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và...
Hướng dẫn giải bài 3 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 4: Góc. Đường thẳng song song Tìm...
Bài 2 trang 108 Toán 7 cánh diều: Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay...
Hướng dẫn giải bài 2 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 4: Góc. Đường thẳng song song a)...
Bài 2 trang 107 Toán 7 tập 1 cánh diều: Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một...
Hướng dẫn giải bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài 4: Định lí – Chương 4: Góc. Đường thẳng...
Bài 1 trang 108 Toán 7 tập 1 cánh diều: Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai...
Hướng dẫn giải bài 1 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài tập cuối Chương 4: Góc. Đường thẳng song song a)...
Bài 1 trang 107 Toán 7 tập 1 cánh diều: Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí...
Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài 4: Định lí – Chương 4: Góc. Đường thẳng song song Vẽ...
Bài 3 trang 104 Toán 7 cánh diều: Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang của ngôi nhà, người ta...
Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài 3: Hai đường thẳng song song – Chương 4: Góc. Đường...
Bài 1 trang 104 Toán 7 tập 1 cánh diều: Quan sát Hình 44, biết a // b
Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài 3: Hai đường thẳng song song – Chương 4: Góc. Đường...
Bài 2 trang 104 Toán 7 tập 1 cánh diều: Quan sát Hình 45. Vì sao hai đường thẳng a và b song song...
Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 7 tập 1 Cánh diều. Bài 3: Hai đường thẳng song song – Chương 4: Góc. Đường...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...