Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7
Bài tập SGK Toán Đại số và hình học lớp 7 tập 1, 2: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực Chương 2. Hàm số và đồ thị

TOÁN 7 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

TOÁN 7 TẬP 2 - ĐẠI SỐ

Chương 3. Thống kê Chương 4. Biểu thức đại số

 TOÁN 7 TẬP 2 - HÌNH HỌC 

Chương 3. Quan hệ giữa các yểu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác

Bài 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1, Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} – 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)
Bài 11 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để...
Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:
Bài 9 trang 92 môn Toán 7 tập 2, Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung...
Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.
Bài 10 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b,...
. Bài 10 trang 92 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7
Bài 7 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Từ một điểm M trên tia phân giác của góc...
Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.
Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Hãy tính các góc DCE và DEC. b)Trong tam giác CDE,...
Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD} = {31^0}\). Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho  \(\widehat {ABD} = {88^0}\). Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.
Bài 2 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Xem hình 60. Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc...
b)Tính số đo góc NQP.. Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7
Bài 3 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D...
Tính số đo góc COD.. Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7

Luyện tập

Soạn bài Văn bản đề nghị – Ngữ văn lớp 7
Nghị luận xã hội lớp 7 - Soạn bài Văn bản đề nghị. . KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của văn bản...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sinh học 7: Ếch đồng – sinh học 7
Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7: Ếch đồng - sinh học 7. Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu...
Bài 60 trang 104 môn Toán 7 tập 1, Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ saum rồi...
Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ saum rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí...