Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7
Bài tập SGK Toán Đại số và hình học lớp 7 tập 1, 2: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực Chương 2. Hàm số và đồ thị

TOÁN 7 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

TOÁN 7 TẬP 2 - ĐẠI SỐ

Chương 3. Thống kê Chương 4. Biểu thức đại số

 TOÁN 7 TẬP 2 - HÌNH HỌC 

Chương 3. Quan hệ giữa các yểu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác

Bài 9 trang 92 môn Toán 7 tập 2, Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung...
Ứng dụng: Một tờ giấy bị rách ở mép (h.65). Hãy dùng thước và compa dựng đường vuông góc ở cạnh AB tại A....

Luyện tập

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây như thế nào?
Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây như thế nào?: CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ...
Bài 3 trang 54 SBT GDCD 7: Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm,bị khai thác
Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm,bị khai thác bừa bãi.Điều đó đã dẫn đến hậu quả...
Em hãy nêu Ưu, nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?
Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp - Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7. Em hãy nêu Ưu, nhược điểm của các phương...