Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7
Bài tập SGK Toán Đại số và hình học lớp 7 tập 1, 2: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực Chương 2. Hàm số và đồ thị

TOÁN 7 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

TOÁN 7 TẬP 2 - ĐẠI SỐ

Chương 3. Thống kê Chương 4. Biểu thức đại số

 TOÁN 7 TẬP 2 - HÌNH HỌC 

Chương 3. Quan hệ giữa các yểu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác
Bài 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1, Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} – 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)
Bài 11 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong...
Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:
Bài 9 trang 92 môn Toán 7 tập 2, Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A...
Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.
Bài 10 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường...
. Bài 10 trang 92 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7
Bài 7 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông...
Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.
Quảng cáo


Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Hãy tính các góc DCE và DEC. b)Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại...
Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD} = {31^0}\). Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho  \(\widehat {ABD} = {88^0}\). Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.
Bài 2 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Xem hình 60. Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP.
b)Tính số đo góc NQP.. Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7
Bài 3 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D = {132^0}). Tính số đo góc...
Tính số đo góc COD.. Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7

Luyện tập

A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới, Đọc những câu sau và đánh dấu (‘) vào những từ được...
Unit 10: Sources of energy - Những nguồn năng lượng - A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới. Đọc...
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
Có ý kiến cho rằng; Truyện cổ dân gian đem đến cho ta những giấc mơ đẹp. Qua những truyện cổ dân gian đã...
Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai - Có ý kiến cho rằng; Truyện cổ dân gian đem đến cho ta...