Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7
Bài tập SGK Toán Đại số và hình học lớp 7 tập 1, 2: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực Chương 2. Hàm số và đồ thị

TOÁN 7 TẬP 1 - HÌNH HỌC

Chương 1. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

TOÁN 7 TẬP 2 - ĐẠI SỐ

Chương 3. Thống kê Chương 4. Biểu thức đại số

 TOÁN 7 TẬP 2 - HÌNH HỌC 

Chương 3. Quan hệ giữa các yểu tố trong tam giác. các đường đồng quy của tam giác

Bài 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1, Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) . Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1 – Hàm số – Toán

Bài 11 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để...

Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho. Bài

Bài 9 trang 92 môn Toán 7 tập 2, Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung...

Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông

Bài 10 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b,...

Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M. .

Bài 8 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, a)∆ABE= ∆HBE. b)BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. c)EK...

a)∆ABE= ∆HBE. b)BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. c)EK = EC. d)AE < EC.. Bài 8 trang 92 sgk toán 7 tập

Bài 7 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, Từ một điểm M trên tia phân giác của góc...

Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt

Bài 5 trang 91 sgk Toán 7 tập 2: Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64. Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2. – Phần Hình học – Ôn

Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 tập 2, a)Hãy tính các góc DCE và DEC. b)Trong tam giác CDE,...

a)Hãy tính các góc DCE và DEC. b)Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao? . Bài 6 trang 92 sgk toán 7

Bài 2 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc...

Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP.. Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2 – Phần Hình

Bài 3 trang 91 sgk Toán 7 tập 2, Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D...

Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D = {132^0}). Tính số đo góc COD.. Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập

Luyện tập

Câu 19 trang 68 SBT Toán 7 tập 1: a) Hãy tìm số tỉ lệ nghịch của y đối với
a) Hãy tìm số tỉ lệ nghịch của y đối với x.. Câu 19 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập...
Bài 14.3 trang 32 Sách bài tập Lý 7: Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao,...
Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ) tiếng nói nghe rất rõ?. Bài 14.3 trang...
Bài 5 trang 27 sgk Toán 7 – tập 2, Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.
Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.. Bài 5 trang 27 sgk toán 7 - tập 2 - Khái niệm...