Vở bài tập Lịch sử 7

Trang chủ Lớp 7 Vở bài tập Lịch sử 7
Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Sự phát triển của thơ Nôm, truyện Nôm.
Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI – XVIII là gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai:
Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Xóa bỏ chữ Hán và chữ Nôm.
Một sự kiện văn hóa lớn ở thế kỉ XVII là sự ra đời của chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự Latinh. Sự kiện này có ý nghĩa gì?
Bài tập 7 trang 78 VBT sử lớp 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân...
Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước trước thế kỉ XIX:
Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc...
Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta trong các thế kỉ X – XIX bằng cách ghi số thứ tự:
Bài tập 6 trang 78 VBT sử 7: Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu...
Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào? Em hãy liệt kê những công trình nghệ thuật đó theo những nội dung sau:
Quảng cáo


Bài tập 4 trang 77 VBT sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ...
Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX theo các mục sau:
Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong...
Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu theo mẫu sau:
Bài tập 2 trang 76 VBT sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ...
Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ thời gian thống trị?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...