Vở bài tập Lịch sử 7

Trang chủ Lớp 7 Vở bài tập Lịch sử 7
Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Sự phát triển của thơ Nôm, truyện Nôm.
Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI – XVIII là gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai:
Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Xóa bỏ chữ Hán và chữ Nôm.
Một sự kiện văn hóa lớn ở thế kỉ XVII là sự ra đời của chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự Latinh. Sự kiện này có ý nghĩa gì?
Bài tập 7 trang 78 VBT sử lớp 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân...
Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước trước thế kỉ XIX:
Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc...
Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta trong các thế kỉ X – XIX bằng cách ghi số thứ tự:
Bài tập 6 trang 78 VBT sử 7: Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu...
Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào? Em hãy liệt kê những công trình nghệ thuật đó theo những nội dung sau:

Quảng cáo
Bài tập 4 trang 77 VBT sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ...
Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX theo các mục sau:
Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong...
Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu theo mẫu sau:
Bài tập 2 trang 76 VBT sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ...
Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ thời gian thống trị?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...