SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Bài 13 trang 94 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Một túi chứa một số tấm thẻ màu xanh và...
Sử dụng kiến thức về xác suất thực nghiệm của biến cố: Gọi P(A) là xác suất xuất hiện biến cố A khi...
Bài 12 trang 93 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Cho tấm bìa như Hình Hùng xoay tấm bìa quanh...
Sử dụng kiến thức về xác suất thực nghiệm của biến cố: Gọi P(A) là xác suất xuất hiện biến cố A khi...
Bài 11 trang 93 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Vận dụng kiến thức giải bài 11 trang 93 sách bài...
Bài 10 trang 93 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Một túi chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Giải bài 10 trang 93 sách bài tập (SBT) toán 8...
Bài 9 trang 93 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Anh Cao rút ngẫu nhiên 1 lá bài từ bộ...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Gợi ý giải bài 9 trang 93 sách bài tập toán...
Bài 8 trang 93 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Một hộp chứa 5 lá thăm cùng loại được đánh...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Giải chi tiết bài 8 trang 93 sách bài tập (SBT)...
Bài 7 trang 92 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Một nhóm học sinh gồm 6 bạn có tên là...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Hướng dẫn trả lời bài 7 trang 92 sách bài tập...
Bài 6 trang 92 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Một hộp có 4 cây bút xanh, 3 cây bút...
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Hướng dẫn giải bài 6 trang 92 sách bài tập (SBT)...
Bài 5 trang 92 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Cường gieo một con xúc xắc cân đối 540 lần
Sử dụng kiến thức về xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm để tính: Giả sử xác suất của biến cố...
Bài 4 trang 92 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất
Sử dụng kiến thức về xác suất của biến cố để tính. Trả lời bài 4 trang 92 sách bài tập (SBT) toán...