SGK Toán 8 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 8 SGK Toán 8 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 8 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 8 - Chân trời sáng tạo.

Bài 11 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Theo dự đoán, xác suất mũi tên chỉ vào mỗi ô có...
Gọi \(P\left( A \right)\) là xác suất xuất hiện biến cố \(A\) khi thực hiện một phép thử. Hướng dẫn giải ...
Bài 10 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Xuân bỏ một số viên bi xanh và đỏ có kích thước...
Gọi \(P\left( A \right)\) là xác suất xuất hiện biến cố \(A\) khi thực hiện một phép thử. Giải chi tiết ...
Bài 8 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Tỉ lệ vận động viên đạt huy chương trong một đại hội...
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau...
Bài 9 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Thảo tung hai đồng xu giống nhau 100 lần và ghi lại...
Gọi \(n\left( A \right)\) là số lần xuất hiện biến cố \(A\) khi thực hiện phép thử đó \(n\) lần. Vận dụng kiến...
Bài 6 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần...
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau...
Bài 7 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Một túi đựng 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau...
Bài 4 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Vinh gieo 3 con xúc xắc cân đối và đồng chất
– Phân tích thừa số nguyên tố.- Nếu biến cố không thể xảy ra thì xác suất bằng 0. Giải và trình bày...
Bài 5 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Thúy gieo một con xúc xắc cân đối 1000 lần
Khi \(n\) càng lớn, xác suất thực nghiệm của biến cố \(A\) càng gần \(P\left( A \right)\). Hướng dẫn giải bài...
Bài 3 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Tỉ lệ học sinh bị cận thị ở một trường trung học...
Giả sử trường đó có 100 học sinh. Ta tính được số học sinh bị cận thị, số học sinh không bị cận...
Bài 2 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa các thẻ màu xanh và thr màu đỏ có...
Gọi \(n\left( A \right)\) là số lần xuất hiện biến cố \(A\) khi thực hiện phép thử đó \(n\) lần. Phân tích và...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...