Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hình vẽ bên cho biết cấu tạo của 6 nguyên tử từ A đến F...

Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. b) Hãy tính tổng số hạt của các nguyên tử trên.. Bài 4. Nguyên tử – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hình vẽ bên cho biết cấu tạo của 6 nguyên tử từ A đến F

a) Hãy chỉ ra những nguyên tử nào cùng loại.

b) Hãy tính tổng số hạt của các nguyên tử trên.

 

a) A, F là các nguyên tử cùng loại vì có cùng số proton là 5

    D, E là các nguyên tử cùng loại vì có cùng số proton là 16

b) Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton bằng số electron

Tổng số hạt của nguyên tử  = số proton + số nơtron + số electron

 

A

Quảng cáo

B

C

D

E

F

Tổng số hạt của nguyên tử

5 + 6 + 5

= 16

6 + 6 + 6

= 18

15 + 16 + 15 = 46

16 + 16 + 16 = 48

16 + 17 + 16 = 49

5 + 5 + 5

= 15