Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Bài 11. Bài luyện tập 2...

Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 11. Bài luyện tập 2

Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong các công thức sau đây:

Quảng cáo

A. XY3                      B. X3

C. X2Y3                    D. X3Y2                   E. XY.

Chọn C.