Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tính toán...

Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \({V_\text{dd ban đầu}} = {{0,01} \over 2}\)\( = 0,005l = 5ml\). Bài 43. Pha chế dung dịch

Từ dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\)  2M làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\)   0,1M.

Quảng cáo

Tính toán

Cách pha chế

 \({n_{N{a_2}S{O_4}}} = 0,1.0,1 \)\(= 0,01\,mol\)

\({V_\text{dd ban đầu}} = {{0,01} \over 2}\)\( = 0,005l = 5ml\)

Đong lấy 5ml dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\)2M cho vào cốc có dung tích 200ml . Đổ dần nước cất vào cốc cho đủ 100ml và khuấy nhẹ. Ta được 100ml dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\) 0,1M