Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 16 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 16 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng...

Hoạt động 1 trang 16 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để Hóa chất bắn vào người và quần áo. Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt. Bài 3. Bài thực hành 1: Tách chất từ hỗn hợp

Học sinh đọc phần phụ lục 1 để nắm một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

Quảng cáo

– Khi làm thí nghiệm Hóa học, phải tuyệt đối tuân theo các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm và sự hướng dẫn của thầy cô giáo.

– Khi làm thí nghiệm cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo đúng trình tự quy định.

– Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để Hóa chất bắn vào người và quần áo. Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa.

– Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm.