Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Kim loại vàng có khối lượng riêng xác định là 19,3g/cm3. Một đồng tiền vàng, kết...

Bài 3 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1.  . Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Kim loại vàng có khối lượng riêng xác định là 19,3g/cm3. Một đồng tiền vàng, kết quả từ dụng cụ đo cho biết khối lượng riêng của đồng tiền là 12,42g/cm3. Em hãy nhận xét về vật liệu làm nên đồng tiền vàng nói trên.

Quảng cáo

 

Dvàng = 19,3 g/cm3 ≠ Dđồng tiền vàng = 12,42 g/cm3

→ Đồng tiền vàng không phải là chất tinh khiết

→ Đồng tiền vàng là hỗn hợp tạo nên từ vàng và một số chất khác.