Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 4 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 4 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hóa học là gì?...

Hoạt động 1 trang 4 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Đinh sắt có màu trắng hơi xám. Bài 1. Mở đầu môn Hóa học

Hóa học là gì?

 

 

Thí nghiệm 1:

– Màu sắc các dung dịch:

Dung dịch đồng sunfat có màu xanh

Dung dịch xút không màu

Quảng cáo

– Thí nghiệm:

Cho vào ống nghiệm 2-3ml dung dịch đồng sunfat, sau đó thêm từng giọt dung dịch xút (natri hiđroxit).

– Hiện tượng: Thu được một chất có màu xanh lam, không tan trong nước.

Thí nghiệm 2:

– Màu sắc các chất:

Dung dịch axit clohiđric không màu

Đinh sắt có màu trắng hơi xám

– Thí nghiệm:

Cho 2-3ml dung dịch axit clohiđric loãng vào ống nghiệm đã có sẵn một chiếc đinh sắt.

– Hiện tượng: Đinh sắt tan dần, bọt khí thoát ra trên bề mặt đinh sắt.

Nhận xét: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng.