Tài liệu Dạy - Học Vật lý 8

Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 8
Bài 13 trang 172 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Ở một vùng biển khí hậu...
– Ở một vùng biển khí hậu thường ôn hào hơn (ban ngày mát hơn và ban đêm ấm hơn) so với trong đất liền.
Bài 12* trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8:                                               
Người ta dùng một cái bếp để đun nóng một khối nước trong thời gian 10 min rồi tắt bếp và để nước nguội dần trong 15 min kế tiếp. Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của khối
Bài 11 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8:                                                   
Một khối nhôm và một khối sắt có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0}\). Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của các khối này theo nhiệt lượng thu vào đư
Bài 9 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính...
Một cái bình có khối lượng \({m_1} = 500g\), nhiệt độ \({t_1} = {30^o}C\). Rót nước có khối lượng \({m_2} = 300g\), nhiệt độ \({t_2} = {90^o}C\
Bài 10 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Ta có
Một khối kim loại có khôi lượng \({m_0}\), nhiệt độ \({t_0} = {75^o}C\) được thả vào một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ t = 20oC thì nhiệt độ
Bài 7 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính...
Một tấm nhôm và một tấm thép có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0} = {20^0}C\). Cung cấp cho mỗi tấm một nhiệt lượng Q. Biết tấm thép nóng lên đến nhiệt
Quảng cáo


Bài 8 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính...
Một tấm kim loại chứa 3kg nước ở nhiệt độ 20oC được đun bằng bếp điện. Thời gian đun nước cho đến lúc nước sôi (ở nhiệt độ 100oC) là 20 min. Cho biết côn
Bài 5 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Khi cân bằng t = 60oC
Một khối nước có khối lượng \({m_1}\), nhiệt độ là \({t_1} = {20^o}C\) được đổ vào chung với khối nước có khối lượng \({m_2}\), nhiệt độ \({t_2
Bài 6* trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Vì nhiệt dung riêng của nhôm...
Hai cái li có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ phòng, một li bằng inox và một li bằng nhôm. Nhiệt dung riêng của inox nhỏ hơn của nhôm. Rót vào mỗi li cùng một lượng nước sô
Bài 4 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Nếu m = m’ thì Q...
Đun nước trong một ấm nhôm từ nhiệt độ phòng đến lúc nước sôi. Gọi khối lượng của ấm là m, của nước là m’; nhiệt lượng cung cấp cho ấm là Q, cho nước là Q’. Phát biểu nào sau

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...