Tài liệu Dạy - Học Vật lý 8

Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 8
Bài 13 trang 172 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Ở một vùng biển khí hậu thường ôn hào hơn (ban...
– Ở một vùng biển khí hậu thường ôn hào hơn (ban ngày mát hơn và ban đêm ấm hơn) so với trong đất liền.
Bài 12* trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8:                                               
Người ta dùng một cái bếp để đun nóng một khối nước trong thời gian 10 min rồi tắt bếp và để nước nguội dần trong 15 min kế tiếp. Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của khối
Bài 11 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8:                                                   
Một khối nhôm và một khối sắt có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0}\). Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của các khối này theo nhiệt lượng thu vào đư
Bài 9 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân...
Một cái bình có khối lượng \({m_1} = 500g\), nhiệt độ \({t_1} = {30^o}C\). Rót nước có khối lượng \({m_2} = 300g\), nhiệt độ \({t_2} = {90^o}C\
Bài 10 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8
Một khối kim loại có khôi lượng \({m_0}\), nhiệt độ \({t_0} = {75^o}C\) được thả vào một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ t = 20oC thì nhiệt độ
Bài 7 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân...
Một tấm nhôm và một tấm thép có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0} = {20^0}C\). Cung cấp cho mỗi tấm một nhiệt lượng Q. Biết tấm thép nóng lên đến nhiệt

Quảng cáo
Bài 8 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 23: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân...
Một tấm kim loại chứa 3kg nước ở nhiệt độ 20oC được đun bằng bếp điện. Thời gian đun nước cho đến lúc nước sôi (ở nhiệt độ 100oC) là 20 min. Cho biết côn
Bài 5 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Khi cân bằng t = 60oC
Một khối nước có khối lượng \({m_1}\), nhiệt độ là \({t_1} = {20^o}C\) được đổ vào chung với khối nước có khối lượng \({m_2}\), nhiệt độ \({t_2
Bài 6* trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Vì nhiệt dung riêng của nhôm lớn hơn của inox nên...
Hai cái li có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ phòng, một li bằng inox và một li bằng nhôm. Nhiệt dung riêng của inox nhỏ hơn của nhôm. Rót vào mỗi li cùng một lượng nước sô
Bài 4 trang 170 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Nếu m = m’ thì Q < Q’
Đun nước trong một ấm nhôm từ nhiệt độ phòng đến lúc nước sôi. Gọi khối lượng của ấm là m, của nước là m’; nhiệt lượng cung cấp cho ấm là Q, cho nước là Q’. Phát biểu nào sau

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 89: Đọc đoạn văn  sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:   Nhiều người An...
Đọc hiểu Đề số 89: Đọc đoạn văn  sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:   Nhiều người An...
Đọc hiểu Đề số 88: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mẹ ạ, nếu kiếp sau, con được chọn, con...
Đọc hiểu Đề số 88: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mẹ ạ, nếu kiếp sau, con được chọn, con...
Đọc hiểu Đề số 86: Đọc đoạn phỏng vấn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Thưa ông, lượng khách đến Cù...
Đọc hiểu Đề số 86: Đọc đoạn phỏng vấn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Thưa ông, lượng khách đến Cù...
Đọc hiểu Đề số 87: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4...
Đọc hiểu Đề số 87: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4...
Đọc hiểu Đề số 85: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại...
Đọc hiểu Đề số 85: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...