Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8, Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học - Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8. Một người đi...
Lý thuyết bài vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Lý thuyết bài vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU. I- Một Số tác nhân chủ yếu...
Câu hỏi 1 (Mục 1 – Bài học 21 trang 75 ) SGK Địa 8, Dựa vào hình 21.1 (SGK trang 74) và kiến...
Con người và môi trường địa lí - Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 21 - Trang 75 ) SGK Địa lí...
Thuyết minh về cái quạt, Quạt là đồ dùng vô cùng gần gũi với người dân. Chiếc quạt đã tạo ra gió làm dịu...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về cái quạt. Quạt là đồ dùng vô cùng gần gũi với người dân. Chiếc quạt...
Luyện tập Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 ngữ văn 8, .Các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong...
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ - Luyện tập Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 SGK ngữ văn...