Quảng cáo

Luyện tập

STT Tên Học Sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc (m/s) Vận tốc (km/h) 1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10s 6m/s 21.6km/h 2 Chu Văn An 60m 11s 5.45m/s 19.62 km/h 3 Trần Thái Tông 60m 12s 5m/s 18 km/h, Xác định vận tốc...
Chuyển động đều - Chuyển động không đều - STT Tên Học Sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc (m/s) Vận tốc (km/h) 1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10s 6m/s 21.6km/h 2 Chu Văn An 60m 11s 5.45m/s 19.62...
Bài C11 trang 6 – SGK Lý 8, Có người nói” Khi khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi
Chuyển động cơ học - Bài C11 - Trang 6 - SGK Vật lí 8. Có người nói :" Khi khoảng cách từ vật...
Thuyết minh về một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam ( tết trung thu ), Tết Trung thu là một cái...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam ( tết trung thu )....
Câu 118 trang 94 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tứ giác ABCD có AB ⊥ CD. Gọi E, F, G, H theo...
Tứ giác ABCD có AB ⊥ CD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của BC, BD, AD, AC. Chứng...
Câu 4. trang 91 Sách bài tập Địa 8: Hãy nêu giấ trị sử dụng của ba nhóm đất chính ở nước
Hãy nêu giấ trị sử dụng của ba nhóm đất chính ở nước ta. Câu 4. trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lí...