Quảng cáo

Luyện tập

Bài 11 trang 57 SBT GDCD 8: Người bị nhiễm HIV/AIDS rất cần sự quan tâm, thông cảm, giúp đỡ của cộng
Người bị nhiễm HIV/AIDS rất cần sự quan tâm, thông cảm, giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục sống có ích. Sự kì...
Bài 1 trang 131 – SGK Địa 8, Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam.
Đặc điểm sinh vật Việt Nam - Bài 1 - Trang 131 - SGK Địa lí 8. Nêu đặc điểm chung của sinh vật...
Bài 35 trang 25 sgk Toán 8 tập 2, Học kì một, số học sinh giỏi của 8A bằng 1/8 số học sinh cả...
Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3...
Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào...
Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. c) Brom lỏng do 2 nguyên tử brom liên kết...
Câu 6.1 trang 164 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau
Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau đây. Câu 6.1 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...