Quảng cáo


Luyện tập

Bài 12.1 trang 34 SBT Lý 8: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường
Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ.. Bài 12.1 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8...
Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) trang 15 SGK – Văn 8
Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng - Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) trang 15 SGK. 2. Tình yêu thương...
Câu 21 trang 158 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện
Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.. Câu 21 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Câu 9.3 trang 95 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Cho hình thang cân ABCD, đường cao AH. Gọi E, F theo thứ...
Cho hình thang cân ABCD, đường cao AH. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh bên AD, BC. Chứng...
Bài 2 trang 64 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Sơ đồ mô phỏng phản ứng giữa khí hiđro và...
Bài 2 trang 64 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1.  . Bài: Bài 13. Phản ứng hóa học Đề bài ...