Quảng cáo

Luyện tập

Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh: . Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Dựng hình thang...
Bài 4.13 trang 15 SBT Lý 8: Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống
Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một...
Bài 7.7 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng ?
Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng ?. Bài 7.7 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí...
Câu 2 – Mục 2 – Tiết học 32 trang 115 Địa 8, Dựa vào bảng 32.1 ( trang 115), em hãy cho biết...
Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta - Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa...
Kết cục của các đề nghị cải cách duy tân, Trong bối cảnh bế tắc của xã hội phong kiến Việt Nam cuối thế...
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Kết cục của các đề nghị cải...