Luyện tập

Bài tập 7 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho biểu thức
Ôn tập chương 2 - Bài tập 7 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho biểu...
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em ( Chùa Hương ), Một trong những danh lam...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em ( Chùa Hương...
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 . Hai tam giác (ABC) và (A’B’C’) có kích thước như trong...
Bài Tập 6 trang 47 SBT Sử 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất chia làm mấy giai đoạn? Trình bày sơ
Chiến tranh thế giới thứ nhất chia làm mấy giai đoạn? Trình bày sơ lược diễn biến chính của từng giai đoạn ? ....
Câu hỏi Bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 1 : Bài 4. Đường trung bình của tam giác của hình thang
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 1 . Dự đoán: E là trung điểm cạnh AC. Bài 4. Đường...