Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Đặc điểm dân cư, xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Đặc điểm dân cư, xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ...

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ – Đặc điểm dân cư, xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa vùng đồi núi phía tây và đồng bằng ven biển phía đông.

Trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa vùng đồi núi phía tây và đồng bằng ven biển phía đông.

Bảng 25.1. Một số khác biệt trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế theo hướng từ đông sang tây ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Quảng cáo

Người dân ở đây có đức tính cần cù lao động, kiên cường trong đấu tranh chông ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và khai thác vùng nước rộng lớn trên Biển Đông.

Duyên hải Nam Trung Bộ là địa bàn có nhiều di tích văn hoá – lịch sử. Trong đó, Phô cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Duyên hải Nam Trung Bộ là địa bàn có nhiều di tích văn hoá – lịch sử. Trong đó, Phô cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.