Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Bài 7 trang 143 – Hóa 9, Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam
Axit axetic - Bài 7 - Trang 143 - SGK Hóa học 9. Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam... ...
Hãy nói lên cảm nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện Làng của Kim Lân: Truyện “Làng” được Kim Lân sáng tác trong...
Làng - Kim Lân - Hãy nói lên cảm nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện Làng của Kim Lân.. Truyện "Làng" được...
Bài 4 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Nguồn sáng nào sau đây là nguồn phát ánh sáng...
Bài 4 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Bài: Chủ đề 30: Ánh sáng trắng và ánh sáng...
Bài 3 trang 50 sgk địa lí 9, Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ...
Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ - Bài 3 trang 50 sgk địa lí 9. Tại sao Hà...
Bài 54 trang 89 sgk Toán 9 tập 2, Tứ giác ABCD
Tứ giác ABCD. Bài 54 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 7. Tứ giác nội tiếp ...