Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và...
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Trả lời gợi ý Bài 16 trang 57 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà...
a) Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.
Giải bài tập Bài 14 trang 50 SGK GDCD lớp 9: Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động...
1. Theo em, trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ? Vì sao ?
Giải bài tập Bài 13 trang 47 SGK GDCD lớp 9: Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và...
1. Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết.

Luyện tập

Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86)
Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) - Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86). Trên vùng đồi núi phía...
Bài C1 trang 19 sgk vật lí 9, Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn
Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Bài C1 trang 19 sgk vật lí 9. Một dây dẫn dài...
Bài 3 trang 54 sgk Hóa 9, Bài 3. Viết các phương trình Hóa
Dãy hoạt động hoá học của kim loại - Bài 3 trang 54 sgk hoá học 9. Bài 3. Viết các phương trình hoá...