Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Quảng cáo


Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Bài 2 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song...
Bài 2 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn...
Bài C7 trang 39 sgk Lý 9, C7. Một bóng đèn có ghi 220V – 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện...
Điện năng - Công của dòng điện - Bài C7 trang 39 sgk Vật lí 9. C7. Một bóng đèn có ghi 220V -...
Bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự trang 66 SBT Văn 9: kể về một kỉ niệm xúc động...
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 66 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi...
Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới bạn cũ nhân dịp bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội...
Văn bản biên bản hợp đồng thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới...
Câu 5.2 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với OA tại
Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối...