Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Quảng cáo


Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Tinh thần tự học: Tự học: dựa trên cơ sở của những kiến thức và kĩ năng đã được học ở nhà trường để...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Tinh thần tự học.. Tự học: dựa trên cơ sở của những kiến thức và kĩ năng...
Bài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2, Khoảng cách giữa hai bên sông A và B
Khoảng cách giữa hai bên sông A và B. Bài 52 trang 60 sgk Toán 9 tập 2 - Bài 8. Giải bài toán...
Câu 5 trang 156 SBT Toán 9 Tập 1: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?
Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?. Câu 5 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài...
Nghị luận chất độc màu da cam, Chiến tranh đã lùi xa nhưng di hoạ mà nó để lại vẫn hàng ngày hàng giờ...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Nghị luận chất độc màu da cam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng di hoạ mà nó...
Bài 36.5, 36.6 trang 79 SBT Lý 9: Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới
Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn...