Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Bài 2.12 trang 8 Sách bài tập Lý 9: Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ...
Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai...
Cho đề bài: Giới thiệu một nét văn hóa của địa phương em. Em hãy viết đoạn văn kết luận cho bài viết đó,...
Văn thuyết minh lớp 9 - Cho đề bài: Giới thiệu một nét văn hóa của địa phương em. Em hãy viết đoạn văn...
Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2:Vẽ đồ thị (P) của hàm số
Bài tập - Chủ đề 4: Hàm số bậc hai - Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta? (Sgk trang...
Thương mại và du lịch - Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng...
Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm ?
Bài 11. Kỹ thuật trồng cây chôm chôm - Câu 1 trang 57 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả . Hãy...