Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

B. Vocabulary & Grammar trang 49 – Unit 6 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the following sentences with
Complete the following sentences with the right form of the words/phrases from the box. Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ...
Câu 53 trang 61 SBT Toán 9 tập 2: Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn.
Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn.. Câu 53 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 -...
Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Điền vào chỗ chấm () để rút gọn biểu thức
1. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Bài 1 trang 40 Lý 9, Bài 1. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó...
Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Bài 1 trang 40 sgk Vật lí 9. Bài 1. Khi mắc...
Bài 26 trang 115 sgk Toán 9 – tập 1, Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp...
Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các...