Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 83 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Bài tập trắc nghiệm 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 83 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Điền từ, cụm từ phù...
Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm a để đường thẳng y = ax + 4 song...
Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất - Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Bài 7 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chủ đề 14: Tác dụng từ của nam châm của...
Bài 7 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 14: Tác dụng từ của nam châm...
Hoạt động 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Quan sát hình bên hãy tìm số điểm chung giữa...
1. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn - Hoạt động 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Câu 14* trang 158 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường...
Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD.. Câu...