Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Câu 2 phần bài tập học theo SGK trang 143 VBT hóa lớp 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ.
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 143 Vở bài tập hoá 9. b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.. Bài: Bài 56:...
Bài 46.2 Trang 56 bài tập SBT Hóa 9: Từ etilen, viết các phương trình Hóa (ghi rõ điều kiện) điều chế
Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.. Bài 46.2...
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) – Trang 126: Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic axit axetic và chất béo
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 126. Bài: Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic axit axetic và chất béo...
Bài 1 trang 126 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chủ đề 18: Bài tập từ trường và lực điện...
Bài 1 trang 126 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 18: Bài tập từ trường và lực...
Tiếng nói của văn nghệ trang 10 SBT Văn lớp 9 tập 2: nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Phân tích đặc sắc trong nghệ thuật nghị...