Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 150 Sinh 9, Quan sát hình 50.1 và cho biết: – Những thành phần vô sinh và hữu sinh...
Bài 50: Hệ sinh thái - Câu hỏi lý thuyết 1 trang 150 SGK Sinh học 9. Quan sát hình 50.1 và cho biết: -...
Bài 9 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Hai chị em Lan và Long cùng di chuyển trên một...
Ôn tập chương III - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 9 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: C2H5OH (rượu etylic), C6H6 (benzen), CH3COOH (axit axetic)
Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Bài 45. Axit Axetic ...
Suy nghĩ của anh chị về câu chuyện nguồn gốc viên sỏi, từ đó thấy được ý trí vươn lên trong khó khăn hoàn...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Suy nghĩ của anh chị về câu chuyện nguồn gốc viên sỏi, từ đó thấy được ý...
Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 90 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 90 SGK Văn 9....