Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

Quảng cáo
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Bài 3 trang 48 sgk Hóa 9, Bài 3. Có các kim loại sau đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim...
Tính chất vật lí của kim loại - Bài 3 trang 48 sgk hoá học 9. Bài 3. Có các kim loại sau :...
Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát lược đồ Kinh tế vùng Bắc Bộ trang 87 trong SGK và...
Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 9. Kể tên các hải cảng chính, các tuyến đường quốc lộ nối các tỉnh...
Nêu cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính:...
Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật - Nêu cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong...
Câu 26 trang 54 SBT Toán 9 tập 2: Hãy giải thích vì sao mỗi phương trình có nghiệm.
Hãy giải thích vì sao mỗi phương trình có nghiệm.. Câu 26 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài...
Hoạt động 8 trang 41 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Khi người cận thị đeo sát mắt một kính...
Hoạt động 8 trang 41 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Khi người cận thị đeo sát mắt một kính...