Giải bài tập Bài 17 trang 65 SGK GDCD lớp 9: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
1. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9: Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ?
Giải bài tập Bài 16 trang 59 GDCD lớp 9: Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước quản lý xã hội của...
1. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Quảng cáo


Trả lời gợi ý Bài 15 trang 52 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của...
a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì ?
Giải bài tập Bài 15 trang 55 SGK GDCD lớp 9: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật.

Luyện tập

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhan đề Bến quê trong truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu? Quê hương...
Văn nghị luận - Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhan đề Bến quê trong truyện ngắn Bến quê của...
Bài tập 3 trang 37 SBT Sử 9 Hãy nối các thông tin ở cột A với cột B cho phù
Hãy nối các thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp. Bài tập 3 trang 37 Sách Bài Tập (SBT)...
Bài 2 trang 100 sgk Toán 9 – tập 1, Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để...
Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.. Bài 2 trang 100 sgk Toán...
Câu 8 trang 62 SBT Toán 9 Tập 1: Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì
a) Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?. Câu 8 trang 62 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập...
Câu 68 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO’. Qua A vẽ đường...