Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9 Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN,...

Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN, Cấu trúc không gian của AND:...

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN – Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN. Cấu trúc không gian của AND:…

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Giải bài 20 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

 Cấu trúc không gian của AND:

Quảng cáo

      – ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

      – Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại .

      – Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

      – Đường kính vòng xoắn là 20Å.

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 9