Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 2 trang 112 sgk Hóa 9, Bài 2. Hãy viết công...

Bài 2 trang 112 sgk Hóa 9, Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau...

Chia sẻ
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9. Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

Lời giải: