Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 2 trang 112 sgk Hóa 9, Bài 2. Hãy viết công...

Bài 2 trang 112 sgk Hóa 9, Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :...

Chia sẻ
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9. Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

Lời giải: