SGK Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 9 SGK Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo.

Bài Ôn tập chủ đề 10 trang 149 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ...
Lời Giải Câu hỏi trang 149: Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6 bài Ôn tập chủ đề 10 trang 149 Khoa học...
Bài 34. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu trang 144, 145, 146 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 144: MĐ, TL; Câu hỏi trang 145: LT1, TL1, TL2, TL3, LT2; Câu hỏi trang 146: TL1,...
Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa thạch trang 141, 142, 143 Khoa học tự nhiên 9 Chân trới sáng tạo: Được phát hiện...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 141: MĐ, TL1, LT, TL2; Câu hỏi trang 142: LT, TL; Câu hỏi trang 143: TL,...
Bài 32. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate trang 138, 139, 140 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Trong ngành...
Lời Giải Câu hỏi trang 138: MĐ, TL1, TL2, TL3; Câu hỏi trang 139: TL1, LT; Câu hỏi trang 140: TL1, TL2, TL3,...
Bài 31. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất trang 135, 136, 137 Khoa...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 135: MĐ, TL1, TL2; Câu hỏi trang 136: LT, TL; Câu hỏi trang 137: TL1,...
Bài Ôn tập chủ đề 9 trang 133, 134 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Ô nhiễm môi trường từ rác...
Lời Giải Câu hỏi trang 134: Câu 1, 2, 3 bài Ôn tập chủ đề 9 trang 133, 134 Khoa học tự nhiên...
Bài 30. Polymer trang 128, 129, 130 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Ống nhựa dẫn nước, chai nhựa, săm, lốp,...
Trả lời Câu hỏi trang 128: MĐ, TL; Câu hỏi trang 129: TL1, TL2, LT, TL3; Câu hỏi trang 130: TL1, TL2, VD,...
Bài 29. Protein trang 125, 126, 127 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Để có sức khỏe tốt, khẩu phần ăn...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 125: MĐ, TL1, TL2; Câu hỏi trang 126: TL1, TL2, TL3, TL4; Câu hỏi trang...
Bài 28. Tinh bột và cellulose trang 121, 122, 123 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Tinh bột và cellulose là...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 121: MĐ, TL; Câu hỏi trang 122: LT1, TL1, TL2, LT2, TL3; Câu hỏi trang 123: TL1,...
Bài 27. Glucose và saccharose trang 117, 118, 119 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo: Carbohydrate là gì? Hợp chất này...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 117: MĐ, TL; Câu hỏi trang 118: TL1, LT, TL2; Câu hỏi trang 119: VD, TL1, TL2;...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...