SGK Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 9 SGK Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức.

Hãy cho biết nguyên nhân của sự gia tăng hàm lượng carbon dioxide, methane trong khí quyển dẫn tới sự tăng nhiệt độ trung...
Dựa vào các nguồn phát thải khí carbon dioxide. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi 1 trang 158 SGK Khoa học tự...
Trình bày về: Bằng chứng của sự biến đổi khí hậu do việc gia tăng hiệu ứng nhà kính Nêu một số biện pháp...
Dựa vào kiến thức của bản thân và các thông tin trên internet, sách. Hướng dẫn giải Câu hỏi Hoạt động trang 158...
Trình bày bằng bài viết hoặc nói về chu trình của carbon trong tự nhiên Trình bày bằng bài viết hoặc nói về chu...
Trình bày bằng bài viết hoặc nói về chu trình của carbon trong tự nhiên. Trả lời Câu hỏi Hoạt động trang 157...
Em hãy phân tích ý nghĩa của các việc làm theo gợi ý dưới đây và thuyết phục mọi người trong cộng đồng cùng...
Dựa vào kiến thức về hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Hoạt động trang...
Đốt cháy gỗ, than đá, dầu hỏa với cùng khối lượng, nhiên liệu nào giải phóng ra nhiều nhiệt nhất?
Dựa vào năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu. Giải chi tiết Câu hỏi 2 trang 155 SGK Khoa học tự nhiên...
Em hãy tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet
Dựa vào các thông tin trên sách, báo, internet. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Hoạt động 2 trang 154 SGK...
Em hãy tìm hiểu và cho biết ở nước ta, nhiên liệu hóa thạch tập trung nhiều tại các khu vực nào
Dựa vào sự phân bổ nhiên liệu hóa thạch. Lời giải Câu hỏi 2 trang 154 SGK Khoa học tự nhiên (KHTN) 9...
Nhiên liệu hóa thạch là gì? Việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đem đến cho con người những lợi...
Dựa vào kiến thức về nguyên. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Mở đầu trang 153 SGK Khoa học tự nhiên...
Ngành công nghiệp silicate gồm những ngành sản xuất nào?
Dựa vào kiến thức về ngành công nghiệp silicate. Gợi ý giải Câu hỏi Nghiên cứu trang 152 SGK Khoa học tự nhiên...
Hãy quan sát các vật dụng trong gia đình làm từ thủy tinh và cho biết vật dụng nào làm từ thủy tinh thường?
Dựa vào khái niệm thủy tinh thường và thủy tinh chịu nhiệt. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi 1 trang...

Mới cập nhật

CUMULATIVE REVIEW – Starter – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the photo below. What are they doing? Are...
Giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, ; 6: A, , B, , C, Internet Search CUMULATIVE REVIEW - Starter - Unit 2 -...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Gợi ý giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus -...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends...
Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Where were you given those...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Language focus: Present and past passive: questions - Unit 8. On screen - SBT Tiếng...