Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 5 trang 134 SGK Toán 9 tập 2, Tam giác ABC vuông tại C có AC = 15cm. Đường cao CH chia AB...
Tam giác ABC vuông tại C có AC = 15cm. Đường cao CH chia AB thành hai đoạn AH và HB. Biết HB =...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) trang 43: TÍNH DẺO
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43. Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại 1. TÍNH DẺOKim loại có...
Bài 36 trang 94 Toán 9 tập 1, Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc...
Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm. Tính...
Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Lưu Quang Vũ, Tôi và chúng ta là đổi mới. Hơn 20 năm sau, trước sự...
Tôi và chúng ta - Lưu quang vũ - Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Lưu Quang Vũ. Tôi và chúng ta...
Câu 39 trang 106 SBT Toán 9 Tập 2: Chứng minh EHCD là một tứ giác nội tiếp.
Chứng minh EHCD là một tứ giác nội tiếp.. Câu 39 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài 7:...