Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 1 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Thế nào là điện trở suất của một vật liệu?...
Bài 1 trang 39 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Điện trở suất của một vật liệu có trị...
Câu 4 phần bài tập SGK trang 70 VBT hóa 9: B. NaOH, CuO, Ag, Zn.
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9. D. Chọn. Bài 24: Ôn tập học kỳ...
Bài 5 trang 79 Dạy và học Toán 9 tập 2: Dây cung AB chia đường tròn tâm O thành hai cung. Cung lớn...
Bài tập - Chủ đề 1: Đo góc và cung - Bài 5 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Bài 7 trang 34 SBT GDCD 9: Trang phục áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, cần phải
Trang phục áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, cần phải được trân trọng, giữ gin và phát huy...
Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 174 Sinh 9, Câu 2: Hãy thực hiện các yêu cầu sau: – Nêu tên các dạng tài nguyên...
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 174 SGK Sinh học 9. Câu 2:...