Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch…
b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể....
Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9, Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng...
Có thể dùng \(H_2SO_4\) đặc để làm khô các khí ẩm: \(SO_2, CO_2, O_2\) vì \(H_2SO_4\) đặc không phản ứng với các khí này....
Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9, Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp...
Cho hỗn hợp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, kim loại thu được là Ag....
Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp...
– Cho dung dịch NaOH vào ba kim loại trên, kim loại nào tác dụng và có bọt khí bay lên là Al, hai kim loại còn lại (Fe, Ag) không tác dụng....

Luyện tập

Câu 37 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2: Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường...
Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho. . Câu 37 trang 106 Sách Bài Tập (SBT)...
Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (bài 3), Đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích như chứa đầy lệ. Lệ của...
Kiều ở lầu ngưng bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (bài 3). Đoạn...
Bài C3 trang 145 vật lý 9, Nhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng...
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu. - Bài C3 trang 145 sgk vật lý 9. Nhận xét...