Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Câu 52 trang 15 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Giải các hệ phương trình.
Giải các hệ phương trình.. Câu 52 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài tập ôn chương III -...
Bài 12.2 trang 35 Sách bài tập Vật lý 9: Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. a. Cho biết ý nghĩa của các số...
Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.. Bài 12.2 trang 35 Sách bài tập (SBT)...
Bài 2 trang 75 sách Địa 9, Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?
Vùng Đồng bằng sông Hồng - Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9. Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng...
Bài 30.1 trang 66 SBT Lý 9: Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây có...
Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây có dòng điện chạy qua như hình 30.1....
Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm...
Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm...