Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch…

Bài 24. Ôn tập học kì 1 – Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch… Cho 1,96g

Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung...

Bài 24. Ôn tập học kì 1 – Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9. Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng

Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9, Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng...

– Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi

Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9, Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp...

– Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9. Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được

Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9, Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl,...

– Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong...

– Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây… Dung

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy...

– Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây… Axit

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp...

– Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết

Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9, Cho bốn chất sau…

– Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9. Cho bốn chất sau… Cho bốn chất sau…  Cho bốn chất sau: \(Al, AlCl_3, Al(OH)_3, Al_2O_3\). Hãy

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9, Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau...

– Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9. Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:… Viết các phương trình

Luyện tập

Bài 2 trang 11 sgk Hóa 9, Hãy nhận biết từng chất
Một số oxit quan trọng. - Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9. Hãy nhận biết từng chất Bài 2: Hãy nhận biết...
Phân tích hồi IV vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng để làm nổi bật tính chất bi tráng của nó, Chủ đề...
Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng - Phân tích hồi IV vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng để làm nổi bật...
Hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ (trang 113 sgk)
Vùng Đông Nam Bộ - Hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ (trang...