Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 31.1 trang 69 SBT Lý 9: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm
Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?. Bài 31.1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9...
Câu 24 trang 103 SBT Toán 9 Tập 2: Chứng minh rằng hai tiếp tuyến này hợp với nhau một góc có số đo
Chứng minh rằng hai tiếp tuyến này hợp với nhau một góc có số đo không đổi khi cát tuyến CAD quay xung quanh...
Thuyết minh về: Chiến thắng Vân Đồn đông xuân 1287 – 1288: Chiến thắng Vân Đồn là chiến thắng mang ý nghĩa chiến lược...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về: Chiến thắng Vân Đồn đông xuân 1287 - 1288.. Chiến thắng Vân Đồn là chiến...
Bài 21.1 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị,...
Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại. Việc...
Giải bài tập Bài 9 trang 33 SGK GDCD lớp 9: Bài 9: Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả
Giải bài tập Bài 9 trang 33 SGK GDCD lớp 9: Bài 9: Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả. Làm việc...