Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa...
Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) ...
Soạn bài Tổng kết tập làm văn trang 169 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Tổng kết tập làm văn - Soạn bài Tổng kết tập làm văn trang 169 SGK Văn 9. 3. Các phương thức biểu đạt...
Bài tập 1 trang 7 SBT Sử 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng. Bài tập 1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9...
Câu 4 trang 18 bài tập SBT Địa lý 9: Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để...
Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.. Câu 4 trang 18...
Bài tập 4 trang 53 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của...
Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của : 1.Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc...