Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 12 trang 63 SBT GDCD 9: Hành vi trộm cắp máy vi tính không phải là tội phạm nghiêm trọng. Tuy Lâm
Hành vi trộm cắp máy vi tính không phải là tội phạm nghiêm trọng. Tuy Lâm không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng...
Chức năng của ADN, Chức năng của ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen - Chức năng của ADN. Chức năng của ADN ...
Bài tập 5 trang 53 SBT Sử lớp 9: Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân Việt Nam đã phát
Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân Việt Nam đã phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh...
Câu 2 phần bài tập SGK trang 113 VBT hóa 9: Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau...
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9. b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến...
Thư (điện) gửi tới thầy cô giáo cũ nhân dịp năm mới, Lời chúc mừng năm mới của học trò cũ Ngô Thanh Tùng...
Văn bản biên bản hợp đồng thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - Thư (điện) gửi tới thầy cô giáo cũ nhân dịp...