Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

Quảng cáo
Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy và học Toán 9 tập 2: Cho ba điểm A, B, C trên đường tròn (O). Tiếp...
Luyện tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung - Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Bài C1 trang 22 sgk vật lí 9, Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ
Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Bài C1 trang 22 sgk vật lí 9. Hãy tính điện trở...
Câu 4.6 trang 117 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Trong hình thang ABCD, tổng của hai đáy AD và BC bằng
Trong hình thang ABCD, tổng của hai đáy AD và BC bằng b. Câu 4.6 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập...
Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2, Bài 46. Dựng một cung chứa
Bài 46. Dựng một cung chứa. Bài 46 trang 86 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 6. Cung chứa góc ...
Bài 2: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày em về thăm trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy...
Văn tự sự lớp 9 - Bài 2: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày em về thăm trường cũ. Hãy viết thư...