Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch
Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.
Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì...
Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.
Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9, Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi...
Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước…
Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9, Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được...
Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết…
Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9, Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể...
Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?…
Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây
Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…
Quảng cáo


Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây
Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…
Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết...
Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại…
Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9, Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:
Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:…

Luyện tập

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh 9, Quan sát hình 55.4 và liên hệ thực tế cuộc sống, sau đó chọn...
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) - Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh học 9. Quan sát hình 55.4...
Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Các phương trình hóa học:
Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. . Bài: Bài 45. Axit Axetic Đề bài ...
Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải: Mùa xuân là đề tài truyền thống trong thơ ca dân tộc. Thanh...
Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.. Mùa xuân là đề tài...
Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9: Sức ép đôi với sự phát triển kinh tế.
Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9. + Vấn đề việc làm. Bài: Bài 2: Dân số và gia tăng dân...
Bài 3, trang 71, SGK Sinh 9, 3.Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có...
Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo) - Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9. 3.Có thể nhận biết...