Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:
Quảng cáo


Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, 1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta...
1. Định lí. Với số a không âm và số b dương ta có. Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai...
Ấn tượng sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất đối với bạn đọc là anh thanh niên, Mỗi một tác phẩm văn học ra đời...
Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long - Ấn tượng sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất đối với bạn đọc là anh thanh...
C3 trang 69 sgk Lý 9, So sánh các nam châm điện được mô tả
Sự nhiễm từ sắt thép - nam châm điện - C3 trang 69 sgk Vật lí lớp 9. So sánh các nam châm điện...
Bài 10 trang 72 SBT GDCD 9: Bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là trực tiếp cầm súng đánh
Bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là trực tiếp cầm súng đánh giặc. . Bài 10 trang 72 Sách bài tập (SBT) GDCD 9...
Câu 40 trang 11 SBT Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức
Rút gọn các biểu thức. Câu 40 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài 4: Liên hệ giữa phép...