Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch
Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.
Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung...
Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.
Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9, Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng...
Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước…
Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9, Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp...
Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết…
Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9, Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl,...
Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?…
Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong...
Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây…
Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy...
Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây…
Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp...
Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại…
Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9, Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau...
Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:…

Luyện tập

Bình luận: Vấn đề ở đời và làm người của Hồ Chí Minh: Trong sự nghiệp xây dựng con người, điều quan trọng bậc...
- : Vấn đề ở đời và làm người của Hồ Chí Minh.. Trong sự nghiệp xây dựng con người, điều quan trọng...
Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1, Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp
Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp. Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1...
Lý thuyết Tính chất Hóa của muối, I.Tính chất Hóa của muối
Tính chất hóa học của muối - Lý thuyết Tính chất hóa học của muối. I.Tính chất hóa học của muối I. Tính chất...