Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9 - SGK Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Poline,...- Để học tốt Hóa 9 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9: Tính số mol CO2, H2O?
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9: X có thể là những chất nào trong các chất sau?
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.
Bài 2 trang 168 SGK Hóa học 9:  Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ cùng một nhóm?
Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:
Quảng cáo


Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A
Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó

Luyện tập

Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chủ đề 2 : Điện trở của dây dẫn. Định...
Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. a) Xét đường biểu diễn ứng với dây dẫn có...
Bài 11 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O ; 5 cm). Từ một điểm M...
Bài tập - Chủ đề 7 : Đường thẳng và đường tròn. Bài 11 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) – Trang 130 :  Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,…
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 130 . III. Tính chất hoá học. Bài: Bài 51: Saccarozo I. Trạng thái thiên...
Bài 5: Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Viếng Lăng Bác - Viễn Phương - Bài 5: Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam...
Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Tìm m để đường thẳng
Luyện tập - Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất - Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9...