Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong...

Luyện tập Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự trang 178 SGK Văn 9, Cần chú ý cuộc đốì thoại diễn ra không...

Đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự – Luyện tập Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự trang 178 SGK Văn 9. Cần chú ý cuộc đốì thoại diễn ra không bình thường giữa vợ chồng ông Hai. Có ba lượt lời (lời bà Hai)

Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích:

Cần chú ý cuộc đốì thoại diễn ra không bình thường giữa vợ chồng ông Hai. Có ba lượt lời (lời bà Hai), nhưng chỉ hai lời đáp. Lời thoại đầu của bà, ông Hai không đáp lại “nằm rũ ra trên giường không nói gì” câu hỏi thứ hai của bà Hai được ông ukhẽ nhúc nhích” đáp bằng một câu hỏi lại bà với một từ “Gì?”. Lần thứ ba, ông cũng chỉ đáp lại lời bà bằng một câu cụt ngủn, giọng gắt lên: “Biết rồi!”. Tái hiện lại cuộc đô’i thoại này, tác giả đã làm nổi bật được tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông Hai trong cái đêm nghe tin làng mình theo giặc.

Quảng cáo