Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí...

Luyện tập Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 36 Văn 9,Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại nghị luận về một tư tưởng,...

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí – Luyện tập Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 36 SGK Văn 9. a) Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

a)  Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

b)  Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian.

Các luận điểm chính là câu chủ đề của từng đoạn là:

Quảng cáo

–       Thời gian là sự sống.

–       Thời gian là thắng lợi.

–       Thời gian là tiền..

–       Thời gian là tri thức.

Sau mỗi luận điểm là một dẫn chứng chứng rríinh thuyết phục cho giá trị của thời gian.

c)  Phép lập luận trong bài chủ yếu là phân tích và chứng minh. Các luận điểm được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cho luận điểm.

Quảng cáo