Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 3 trang 66 SBT Địa lý 9: Ghi chữ Đ vào...

Câu 3 trang 66 SBT Địa lý 9: Ghi chữ Đ vào ô o trước ý trả lời đúng....

Ghi chữ Đ vào ô o trước ý trả lời đúng.. Câu 3 trang 66 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 27. Thực hành: kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Advertisements (Quảng cáo)

Ghi chữ Đ vào ô □ trước ý trả lời đúng.

Có sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác giữa vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như trên vì:

□ 1. Bắc Trung Bộ có nhiều vùng nước mặn, nước lợ, nhiều đầm phá ven biên thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản; diện tích mặt nước nuôi trồng thu\ sản lớn gấp 1,5 lần vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

□ 2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn với nhiều loài cá. loài tôm với trữ lượng lớn.

□ 3. Dân cư vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống đi biển, đánh bắt hải sản.

□ 4. Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thiên tai.

□ 5. Dân cư Bắc Trung Bộ có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thuỷ sản.

□ 6. Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển mạnh.

Ghi chữ Đ vào ô □ ở các ý: 1, 2, 3, 5