SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).
Quảng cáo


Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài 32 trang 116 sgk Toán 9 – tập 1, Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích...
Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng. Bài 32 trang 116 sgk...
Bài 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Tính chu vi của các tam giác trong hình dưới đây
Bài tập – Chủ đề 2: Biến đổi căn thức - Bài 4 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1....
Vì sao phải thực hiện an toàn lao động trong nấu ăn ?
Bài 4. An toàn lao đông trong nhà ăn - Câu 1 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn . Vì sao...
Bạn nào đúng 1 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hàm số
2.Hàm số bậc nhất - Bạn nào đúng 1 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:. Giải bài tập Cho...
Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9, 200ml dung dịch HCl
Một số oxit quan trọng. Bài 3 trang 9 sgk hóa học 9. 200ml dung dịch HCl ...