SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương

Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới...

Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.. Câu 2 trang

Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích...

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được

Câu 1 trang 88 Sách bài tập Địa lý 9: Hoàn thành bảng dưới đây:

Hoàn thành bảng dưới đây. Câu 1 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 37. Thực hành vẽ và phân tích

Câu 3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Em hãy rút ra những nhận xét cần...

Em hãy rút ra những nhận xét cần thiết từ bảng số liệu trên.. Câu 3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách...

Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên. Câu 4 trang 98 Sách bài tập (SBT)

Câu 1 trang 98 Sách bài tập Địa lý 9: Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam...

Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.. Câu 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Đề kiểm

Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng...

Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả

Câu 3 trang 95 SBT Địa lý 9: Quan sát hình 40.1 trang 145 , ghi chữ Đ vào...

Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.. Câu 3 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa

Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để...

Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau. Câu 5

Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây

Hoàn thành sơ đồ dưới đây. Câu 1 trang 92 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh

Luyện tập

Bài 11.8 trang 33 SBT Vật lý 9: Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện...
Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1=15Ω, có chiều dài l1=24m và có...
Bài 5.8 trang 14 SBT Lý 9: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?. Bài...
Lý thuyết. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu, Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một...
Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.. Lý...