SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).
Quảng cáo


Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 3 trang 95 SBT Địa lý 9: Quan sát hình 40.1 trang 145, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét
Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài C4 trang 38 sgk Lý 9, C4. Từ kiến thức đã học ở 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A...
Điện năng - Công của dòng điện - Bài C4 trang 38 sgk Vật lí 9. C4. Từ kiến thức đã học ở lớp...
Bài 61.1 trang 124 SBT Lý 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để
Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng...
Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9, Cho bốn chất sau
- Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9. Cho bốn chất sau... Cho bốn chất sau... ...
Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lý 9: Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau....
Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của...
Bài 2 trang 25 sgk hóa học 9, Có những bazơ sau:..
Tính chất hóa học của bazơ - Bài 2 trang 25 sgk hóa học 9. Có những bazơ sau... ...