SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương

Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách...
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng...
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 3 trang 95 SBT Địa lý 9: Quan sát hình 40.1 trang 145, ghi chữ Đ vào □...
Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài 12 trang 11 môn Toán 9 – tập 1, Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa. Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 2....
Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1, Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt...
Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước. Bài 10 trang 48 sgk Toán...
Bài C3 trang 145 vật lý 9, Nhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng...
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu. - Bài C3 trang 145 sgk vật lý 9. Nhận xét...