SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).

Quảng cáo
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Grammar – Unit 1 Tiếng Anh 9, 1. Forms (Dạng) Ngoài các trợ động từ, động từ thường (ordinary verbs) căn cứ vào dạng...
Unit 1. A visit from a pen pal - Cuộc thăm của bạn tâm thư - Grammar - Unit 1 Tiếng Anh 9. 1....
Bài 6 trang 81 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Nếu một người đứng trên tấm thảm cách điện nhưng...
Bài 6 trang 81 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 11: Sử dụng...
Câu 46. Trang 112 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so
Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh. Câu 46. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1...
Bài 36.5 Trang 46 Sách bài tập hóa học 9: Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân
Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8. Bài 36.5 Trang 46 Sách bài tập (SBT)...
Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 Văn 9 – Văn 9
Luyện tập viết hợp đồng - Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 SGK Văn 9. Phần mở đầu: Quốc hiệu và...