SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).

Quảng cáo
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Hãy nêu những cơ sở hình thành xã hội chủ nghĩa: Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến...
Hãy nêu những cơ sở hình thành xã hội chủ nghĩa: Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến...
Bài tập 1 trang 41 Sách bài tập Sử 9 Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng. Bài tập 1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9...
Câu 94 trang 20 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Chứng minh
Chứng minh. Câu 94 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài 9: Căn bậc ba ...
Trình bày cách lấy số đo, và cách tính vải để may quần dài ?
Bài 7. Cắt may quần đùi quần dài - Câu 1 trang 45 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May. Trình bày cách lấy...
Câu 48 trang 175 SBT Toán 9 tập 2: Hãy chọn đúng tỉ số giữa các đoạn thẳng.
Hãy chọn đúng tỉ số giữa các đoạn thẳng.. Câu 48 trang 175 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài tập...