SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).
Quảng cáo


Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt: Qua bài thơ này tôi bày tỏ tình cảm yêu quý, biết ơn của tôi,...
Bếp lửa - Bằng Việt - Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.. Qua bài thơ này tôi bày tỏ tình cảm...
Phân tích đoạn Thúy Kiều báo ân báo oán: Từ lời của Kiều nói với Thúc Sinh có thể thấy nàng rất trọng tấm...
Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Phân tích đoạn Thúy Kiều báo ân báo oán.. Từ lời của...
Bài 24.6 trang 55 SBT Vật lý 9: Các đường sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua...
Các đường sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm gì?. Bài 24.6 trang...
Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Liều thuốc tính theo độ tuổi.
Luyện tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc nhất - Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1....
Bài 5.4 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lý 9: Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa...
Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ...