SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).

Quảng cáo
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 45 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI...
Bài tập trắc nghiệm 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 45 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn...
Phân tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu.Từ câu chuyện, em rút ra được cho mình bài học gì? Tình...
Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng - Phân tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu.Từ câu chuyện, em rút...
Câu chuyện Cái kén bướm gợi cho anh, chị suy nghĩ gì? Sự giúp đỡ của người khác rất đáng quý nhưng không nên...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Câu chuyện Cái kén bướm gợi cho anh, chị suy nghĩ gì?. Sự giúp đỡ của người...
Bài 1 trang 95 sgk Hóa 9, Bài 1. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái thiên nhiên,...
Silic. Công nghiệp silicat. Bài 1 trang 95 sgk hoá học 9. Bài 1. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố...
Câu 7.1, 7.2 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 2: Chứng minh IJ song song với AB.
Chứng minh IJ song song với AB.. Câu 7.1, 7.2 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài 7: Tứ...