SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).

Quảng cáo
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài 44-45.3 trang 91 Sách bài tập Lý 9: Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F,
Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, hai tia ló 1,...
Câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 Toán 9 Tập 1 : Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng...
Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn thơ: Thuyền ta buổi nào (Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận), Mang trong mình...
Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận - Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn thơ: Thuyền ta … buổi nào (Đoàn...
Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Viết các công thức cấu tạo của các chất có...
Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Công thức cấu tạo của C2H6 là:. Bài 35. Cấu...
Đường lối đổi mới của Đảng. Sử 9: Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm...
Đường lối đổi mới của Đảng. Sử 9: Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm...