SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài tập 4 trang 53 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của...
Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của : 1.Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc...
Bài 1, 2 trang 33, Sinh 9, 1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. 2.Tại sao những...
Bài 10: Giảm phân - Bài 1, 2 trang 33, SGK Sinh học lớp 9. 1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua...
Bài 1, trang 22 SGK Sinh 9, Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. p Lông ngắn thuần chủng X...
Bài 7: Ôn tập chương I - Bài 1, trang 22 SGK Sinh học lớp 9. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so...
Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá em yêu thích qua internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?
Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet - Câu 4. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Khi đặt mua vé...
Soạn bài Thuật ngữ trang 87 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Thuật ngữ - Soạn bài Thuật ngữ trang 87 SGK Văn 9. Cách giải thích thứ nhất chỉ dừng lại ở những đặc tính...