SBT Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9
Sách bài tập Địa lí 9 - Giải SBT Địa 9 trên trang Baitapsgk.com

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư Địa lí kinh tế Sự phân hóa lãnh thổ
Địa Lí Địa Phương
Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.
Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.
Câu 4 trang 98 SBT Địa lý 9: Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí sách Địa và tài nguyên thiên
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).

Quảng cáo
Câu 2 trang 98 SBT Địa lý 9: Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.
Câu 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển...
Hãy điền những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta vào chỗ trống trong sơ đồ sau:
Câu 1 trang 92 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ tình hình phát triển của ngành thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta.

Luyện tập

Bài tập 3 trang 89 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù
Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù hợp. Bài tập 3 trang 89 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử...
Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (bài 4): Cả đoạn thư là nỗi buồn, một nồi buồn mênh mang vô tận,...
Kiều ở lầu ngưng bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (bài 4).. Cả...
Bài 11.3 Trang 14 Sách bài tập Hóa 9: Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí
Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 ....
Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ...
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh còn là một bác sĩ hoạt động tình...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 Sách BT môn Sinh 9: A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 125
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Bài 6. Hãy nêu hiệu quả của một số...