Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 31.7 Trang 40 SBT Hóa 9: Dựa vào bảng tuần hoàn...

Bài 31.7 Trang 40 SBT Hóa 9: Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa,...

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy. Bài 31.7 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

31.7.   Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

a)  So sánh mức độ hoạt động hoá học của Si, P, S, Cl.

b)  So sánh mức độ hoạt động hoá học của Na, Mg, Al.

Trả lời                  

a) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính phi kim tăng dần :

Quảng cáo

Si < P < S < Cl

b) Trong cùng chu kì, đi từ trái qua phải tính kim loại giảm dần :

Na > Mg > Al