SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl
\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)...
Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành...
b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên ?...
Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản...
Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam C02, 0,9 gam H20 và 0,28 gam N2....
Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản....
Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau :
a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua....
Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa...
Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2 và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng của cây xan...

Luyện tập

Giới thiệu một vài nét về thi hào dân tộc Nguyễn Du: Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, niềm tự hào của...
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Giới thiệu một vài nét về thi hào dân tộc Nguyễn Du.. Nguyễn Du là đại thi hào...
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám: Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và...
Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám: Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và...
Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì ? Bài 16....
Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì ?: Bài 16....