SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua. Bài 54.5 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài

Bài 54.3 Trang 62 SBT Hóa 9: Có các polime sau

Có các polime sau. Bài 54.3 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 54: Polime Có các polime sau a) b) 

Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành...

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.. Bài 54.4 Trang 62 Sách

Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản...

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein. Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?

Nhận xét nào sau đây đúng ?. Bài 54.1 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 54: Polime 54.1.   Nhận xét

Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong...

Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất . Bài 54.2 Trang 62 Sách bài tập (SBT)

Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau . Bài 53.1 Trang 61 Sách bài tập (SBT) hóa học 9 – Bài 53: Protein

Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau :

Giải thích các hiện tượng sau . Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 53: Protein 53.2.  Giải thích

Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu...

Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào. Bài 53.3 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa

Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa...

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau . Bài 52.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học

Luyện tập

Luyện tập Liên kết câu và đoạn văn trang 43 SGK Văn 9, Câu 3 là câu chuyển: bên cái mạnh, người Việt Nam...
Liên kết câu và đoạn văn - Luyện tập Liên kết câu và đoạn văn trang 43 SGK Văn 9. Câu 3 là câu...
Câu 29 trang 55 bài tập SBT môn Toán 9 tập 2: Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu.
Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu.. Câu 29 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 5: Công thức...
Bài 32.1 Trang 40 Sách bài tập Hóa 9: Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau
Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau . Bài 32.1 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa...