SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl cloru, viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl
\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)
Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của...
54.4.  a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.
Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân
53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.
Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?
54.1.   Nhận xét nào sau đây đúng ?
Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn

Quảng cáo
Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
53.1.   Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau
a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.
Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau gạo, kẹo, dầu lạc, trứng,
53.3.  Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào
Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa sau
52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Luyện tập

Câu 45* trang 163 SBT Toán 9 Tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau...
Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính...
Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9: Trình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội đối...
Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9. + Cơ sở vật chất kĩ thuật đang bước đầu được xây dựng.. Bài...
Bài 9 trang 23 Dạy và học Toán 9 tập 2: Cho hệ phương trình
Bài tập – Chủ đề 2 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 9 trang 23 Tài liệu dạy –...
Bài 2 trang 16 Dạy và học Toán 9 tập 2: Hãy viết phương trình tổng quát và biểu diễn tập nghiệm trong mặt...
Bài tập - Chủ đề 1: Hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 2 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán...
Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2: Khi tia sáng truyền đến mặt phân cách hai môi...
Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2. C. tia sáng đổi phương khi truyền từ môi trường...