SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl cloru, viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl
\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)
Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của...
54.4.  a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.
Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân
53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.
Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?
54.1.   Nhận xét nào sau đây đúng ?
Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn
Quảng cáo


Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
53.1.   Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau
a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.
Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau gạo, kẹo, dầu lạc, trứng,
53.3.  Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào
Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa sau
52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Luyện tập

Câu 3 trang 5 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m.
Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m.. Câu 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 -...
Bài 32.4 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành...
Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?. Bài 32.4 Trang 40...
Bài 7.11 trang 20 SBT Vật lý 9: Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua...
Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với...
Câu 1 phần bài tập học theo SGK trang 113 Vở bài tập hoá 9: Dầu mỏ là một đơn chất.
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau...
Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Lưu Quang Vũ, Tôi và chúng ta là đổi mới. Hơn 20 năm sau, trước sự...
Tôi và chúng ta - Lưu quang vũ - Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Lưu Quang Vũ. Tôi và chúng ta...