SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl cloru, viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl
54.5.  Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua
Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành...
54.4.  a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.
Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản...
53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.
Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?
54.1.   Nhận xét nào sau đây đúng ?
Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong...
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn
Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
53.1.   Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau
a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.
Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau gạo, kẹo, dầu lạc,...
53.3.  Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào
Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa...
52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Luyện tập

Bài 8 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 18 cm, CD...
Bài tập - Chủ đề 5 : Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. - Bài 8 trang 119...
Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp nào ? với loại cây gì ?
Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả - Câu 3 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả....
Bài 32.5 Trang 41 bài tập SBT Hóa 9: 32.5. Có 4 lá kim loại: sắt, đồng, nhôm, bạc. Làm thế nào để có thể
32.5. Có 4 lá kim loại: sắt, đồng, nhôm, bạc. Làm thế nào để có thể nhận biết được mỗi kim loại bằng phương pháp...