SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua. Bài 54.5 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài

Bài 54.3 Trang 62 SBT Hóa 9: Có các polime sau

Có các polime sau. Bài 54.3 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 54: Polime Có các polime sau a) b) 

Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành...

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.. Bài 54.4 Trang 62 Sách

Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản...

Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein. Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?

Nhận xét nào sau đây đúng ?. Bài 54.1 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 54: Polime 54.1.   Nhận xét

Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong...

Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất . Bài 54.2 Trang 62 Sách bài tập (SBT)

Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau . Bài 53.1 Trang 61 Sách bài tập (SBT) hóa học 9 – Bài 53: Protein

Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau :

Giải thích các hiện tượng sau . Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 53: Protein 53.2.  Giải thích

Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu...

Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào. Bài 53.3 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa

Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa...

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau . Bài 52.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học

Luyện tập

Câu 68 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Khử mẫu của mỗi biểu thức lấy căn và rút gọn (...
Khử mẫu của mỗi biểu thức lấy căn và rút gọn ( nếu được). Câu 68 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9...
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Ôn tập - Sửa chữa xe đạp - Câu 6 trang 46 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp . Thực hành...
Câu 17 trang 64 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1: a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm...
a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau. Câu 17 trang 64 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9...