SBT Hóa lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 9 - SBT Hóa 9 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi Kim, Hidrocacbon, Polime,... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa 9: Poli(vinyl cloru, viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl
\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)
Bài 54.4 Trang 62 Sách bài tập Hóa 9: Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của...
54.4.  a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.
Bài 53.4 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân
53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.
Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa 9: Nhận xét nào sau đây đúng ?
54.1.   Nhận xét nào sau đây đúng ?
Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn

Quảng cáo
Bài 53.1 Trang 61 SBT môn Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
53.1.   Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
Bài 53.2 Trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Giải thích các hiện tượng sau
a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.
Bài 53.3 Trang 61 SBT Hóa 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau gạo, kẹo, dầu lạc, trứng,
53.3.  Trong các loại lương thực, thực phẩm sau : gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào
Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình Hóa sau
52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Luyện tập

Bài 6 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển...
Bài 6 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. (begin{array}{l}(1),{C_2}{H_4} + {H_2}O to {C_2}{H_5}OH(axit)\(2),2{C_2}{H_5}OH + 2Na to 2{C_2}{H_5}ONa +...
Bài 4 trang 101 sgk Hóa 9, Bài 4. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ...
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài 4 trang 101 sgk hoá học 9. Bài 4. Các nguyên...
Câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam...
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1 . (OP = PQ.cos ,P = 7.cos 36^circ  approx 5,663)...
ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9, ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ +...
Unit 6. The Environment - Môi trường - ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9....
Bài C2 trang 100 – SGK Lý 9, Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng là hiệu điện thế...
Máy biến thế - Bài C2 - Trang 100 - SGK Vật lí 9. Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ...