Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn...

Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130...

Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

43.

–    Tài nguyên không tái sinh là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị …………(1) ………. (than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên…).

–     Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng …………(2)…………sẽ có điều kiện phát triển phục hối (đất, nước, sinh vật).

Quảng cáo

44. 

–     Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây, gây rừng là biện pháp rất quan trọng nhằm………. (1)….. và…………..(2)…….. môi trường đang bị suy thoái.

–     ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm và lai tạo các giống sinh vật có năng suất cao, phẩm chất tốt là việc làm cần thiết và có hiệu quả để ……….(3)……… thiên nhiên.

43. 1. cạn kiệt;  2. hợp lí.

44. 1 và 3. bảo vệ ; 2. khôi phục