Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Quảng cáo


Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Thái độ của bé Thu lúc ông Sáu mới về và lúc ông ra đi là trái ngược với nhau nhưng vẫn nhất quán...
Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng - Thái độ của bé Thu lúc ông Sáu mới về và lúc ông ra đi là...
Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang trang 127 Văn 9 – Văn 9
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô - Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang trang 127 SGK Văn 9. 4. Tuy cuộc sống cam go...
Bài 36.4 Trang 46 Sách bài tập Hóa 9: Nêu phương pháp Hóa dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình
Nêu phương pháp hoá học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau . Bài 36.4 Trang 46...
Câu 2 phần bài tập học theo SGK trang 86 Vở bài tập hoá 9: Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9. b) Bị nhiệt phân hủy: MgCO3  ( xrightarrow{t^{0}})  MgO +...
Looking Back Unit 8 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập looking back Unit 8, có đáp án và lời...
Unit 8. Tourism - Looking Back Unit 8 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới. Tổng hợp bài tập looking back Unit 8, có...