Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Quảng cáo


Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 8, có đáp án và lời...
Unit 8. Tourism - Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới. Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 8, có...
Bài 1 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Các vật liệu kim loại bị hút bởi nam châm...
Bài 1 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Mỗi nam châm có hai cực từ: Cực Nam...
Bài 5 trang 105 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Các đường sức từ mô tả từ trường của một...
Bài 5 trang 105 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 15: Từ trường ...
Nhân vật người yêu làng trong truyện ngắn Làng của Kim Lân: Có thế nói, linh hồn của truyện ngắn Làng là nhân vật...
Làng - Kim Lân - Nhân vật người yêu làng trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.. Có thế nói, linh hồn của truyện...
Bài C2 trang 51 Lý 9, Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?
Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Bài C2 trang 51 sgk Vật lí 9. Phải sử dụng dây dẫn có vỏ...