Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Giới thiệu về chợ vùng cao: Vùng cao – là vùng đất có nhiều đồi, núi cao – thường là nơi sinh sống của...
Văn thuyết minh lớp 9 - Giới thiệu về chợ vùng cao.. Vùng cao - là vùng đất có nhiều đồi, núi cao -...
Soạn bài Tôi và chúng ta – Văn 9
Tôi và chúng ta - Lưu quang vũ - Soạn bài Tôi và chúng ta. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN ...
Bài 6 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Một người có mắt cách mặt đất 1,5 m, đứng cách...
Luyện tập - Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác - Bài 6 trang 105 Tài liệu dạy – học...
Phân tích truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long: Truyện Lặng lẽ Sa Pa là một bài thơ bằng văn xuôi rất...
Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long - Phân tích truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.. Truyện Lặng lẽ Sa...
Hoạt động 1 trang 34 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2: Thí nghiệm: đặt một thấu hội tụ trong một...
Hoạt động 1 trang 34 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2. Vì sao vật kính của máy ảnh là...