SGK Công nghệ 9 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 9 SGK Công nghệ 9 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 9 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 9 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 7. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối trang 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Công nghệ 9 Kết nối...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 53: KĐ, KP; Câu hỏi trang 56: KP; Câu hỏi trang 60:...
Bài 5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài trang 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Công nghệ 9 Kết nối...
Lời Giải Câu hỏi trang 36: KĐ; Câu hỏi trang 37: KP, KN; Câu hỏi trang 40: KP; Câu hỏi trang 43:...
Bài 6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng trang 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Công nghệ 9...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 44: KĐ; Câu hỏi trang 52: LT1, LT2, VD Bài 6. Kĩ thuật trồng...
Bài 3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi trang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Công nghệ...
Trả lời Câu hỏi trang 19: KĐ; Câu hỏi trang 21: KP, KN; Câu hỏi trang 22: KP; Câu hỏi trang 25:...
Bài 4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn trang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Công nghệ 9 Kết...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 27: KĐ; Câu hỏi trang 28: KP; Câu hỏi trang 29: KN;...
Bài 1. Giới thiệu chung về cây ăn quả trang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Công nghệ 9 Kết nối tri thức:...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 5: KĐ; Câu hỏi trang 6: KP, KN; Câu hỏi trang 7: KP1, KP2;...
Bài 2. Nhân giống vô tính cây ăn quả trang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Công nghệ 9 Kết nối tri thức:...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 12: KĐ, KP; Câu hỏi trang 13: KP; Câu hỏi trang 18: VD Bài...
Bài 6. Thực hành: Lắp đặt mạng điện trong nhà trang 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Công nghệ 9 Kết nối tri...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 29: CH; Câu hỏi trang 35: KN, VD Bài 6. Thực hành: Lắp...
Bài 7. Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà trang 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Công...
Lời Giải Câu hỏi trang 36: CH, KP; Câu hỏi trang 37: LT; Câu hỏi trang 38: KP; Câu hỏi trang 39:...
Bài 4. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà trang 18, 19, 20, 21, 22, 23...
Trả lời Câu hỏi trang 18: CH, KP, KP; Câu hỏi trang 20: TH, KP; Câu hỏi trang 21: TH; Câu hỏi...