Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9 Báo cáo thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn, Các bước...

Báo cáo thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn, Các bước lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu:...

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn – Báo cáo thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn. Các bước lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu:…

Các bước lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu:

      – Cắt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực.

Quảng cáo

      – Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực (khử nhị đực).

      – Sau khi khử nhị đực, bao bông lúa để lai bằng giấy kính mờ, có ghi lại ngày lai và tên của người thực hiện.

      – Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực (sau khi đã bỏ bao giấy kính mờ).

      – Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc thẻ có ghi ngày tháng, người thực hiện, công thức lai.


Mục lục môn Sinh 9