Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 5 trang 63 sgk Hóa 9, Bài 5. Hãy lập các phương trình Hóa theo sơ đồ sau đây
Hợp kim sắt: Gang thép - Bài 5 trang 63 sgk hoá học 9. Bài 5. Hãy lập các phương trình hoá học theo...
Bài 6 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình
Bài tập – Chủ đề 2 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 6 trang 23 Tài liệu dạy –...
Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản...
Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản...
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ...
A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập A Closer Look 2 Unit 11, có đáp...
Unit 11. Changing Roles in Society - A Closer Look 2 Unit 11 trang 62-63 SGK tiếng Anh 9 mới. Tổng hợp bài tập...