Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 32 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2, Cho đường tròn tâm O đường kính AB
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Bài 32 trang 80 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 4. Góc tạo bởi...
Câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn ...
Bài 22.14 Trang 29 SBT Hóa 9: Để hoà tan 1,95 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và thu...
Để hoà tan 1,95 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc)....
Bài 56.1 trang 115 Sách bài tập Lý 9: Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh
Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?. Bài 56.1 trang 115 Sách bài tập (SBT)...
Câu 3 phần bài tập học theo SGK trang 73 Vở bài tập hoá 9: Viết các phương trình hoá học và ghi đầy...
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9. Bài 25: Tính chất của phi kim...