Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 62.8 trang 125 SBT Lý 9: Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc
Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hóa các dạng năng...
Em hãy giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng, Trong chương trình Văn 9 có rất nhiều những tác phẩm...
Làng - Kim Lân - Em hãy giới thiệu về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Làng. Trong chương trình Ngữ văn 9...
Lý thuyết axetilen, Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
Axetilen - Lý thuyết axetilen. Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. I. TÍNH CHẤT...