Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học

Thu hoạch – Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN, Cấu trúc không gian của...
      – ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ....
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số...
      – Sự nghiên cứu của thường biến cho thấy, bố mẹ không truyền cho con những tính trạng (kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen quy định cách phản ứng ...

Luyện tập

Lý thuyết định luật bảo toàn năng lượng, Định luật bảo toàn năng lượng
Định luật bảo toàn năng lượng - Lý thuyết định luật bảo toàn năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng Định luật bảo...
Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn: Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:
Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng. Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn. - Bài 3. Phương trình...
E. Writing – trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would...
Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job....