Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có
Luyện tập - Chủ đề 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông - Bài 1 trang 96 Tài liệu dạy...
Hai câu thơ cuối trong thơ Sang thu của Hữu Thỉnh đã để lại trong lòng người đọc nhiều liên tưởng khá thú vị....
Sang thu - Hữu Thỉnh - Hai câu thơ cuối trong thơ Sang thu của Hữu Thỉnh đã để lại trong lòng người đọc...
Bình luận câu tục ngữ: Có chí thì nên.( bài 2), Tuổi trẻ chúng ta trên đường học tập, tiến quân vào mặt trận...
Văn nghị luận - câu tục ngữ: Có chí thì nên.( bài 2). Tuổi trẻ chúng ta trên đường học tập, tiến quân...
Bài 1 trang 47 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Chủ đề 27: Mắt
Bài 1 trang 47 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Bài: Chủ đề 27: Mắt ...
Bài 1,2,trang 149, SGK sách Sinh lớp 9, 1.Thế nào là một quán xă? Quần xã khác với quẫn thể như thế nào? 2.Hãy...
Bài 49: Quần xã sinh vật - Bài 1,2,trang 149, SGK Sinh học lớp 9. 1.Thế nào là một quán xă? Quần xã khác...