Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài C3 trang 88- SGK Lý 9, Từ bảng 1, nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín.
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Bài C3 - Trang 88- SGK Vật lí 9. Từ bảng 1, nêu điều kiện...
Qua những tấm gương làm việc với tinh thần năng động, sáng tạo trên đây, theo em Sáng tạo bắt nguồn từ đâu? Qua...
Qua những câu truyện về tấm gương làm việc với tinh thần năng động, sáng tạo - Bài 8: Năng động sáng tạo Câu hỏi:...
Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác...
Ôn tập chương 1 - Hình học 9 - Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải bài...
Bài 3 trang 74 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH có...
Bài tập - Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Bài 3 trang...
Phân tích đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua (Trích Truyện Lục Vân Tiên), Đoạn thơ ghi lại tâm trạng đau...
- Phân tích đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua (Trích Truyện Lục Vân Tiên). Đoạn thơ ghi lại tâm...