Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Câu 29 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1: Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng
Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy...
Câu 44. Trang 112 SBT Toán 9 Tập 1: Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của
Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và...
Em có suy nghĩ gì về hành vi của hai ông chủ cơ sở may và đời sống của các bạn nhỏ trong truyện...
Hành vi của hai ông chủ cơ sở may là vi phạm pháp luật vì ông đã sử dụng lao động là những đứa...
Bài 34.7 trang 75 Sách bài tập Lý 9: Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, nếu ta thay bộ góp...
Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, nếu ta thay bộ góp điện gồm hai vành khuyên bằng bộ góp điện...
Câu 1 phần bài tập học theo SGK trang 113 Vở bài tập hoá 9: Dầu mỏ là một đơn chất.
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 113 Vở bài tập hoá 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau...