Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Quảng cáo
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những...
Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.. Câu 2...
Hoạt động 5 trang 38 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến...
Hoạt động 5 trang 38 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng...
Bài C7 trang 118 sgk môn Lý 9, Câu hỏi nêu ra ở đầu bài?
Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ - Bài C7 trang 118 sgk vật lí 9. Trả lời câu hỏi nêu...
Hoạt động 9 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Quan sát hình 6 rồi điền vào các ô trống sau
2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn - Hoạt động 9 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập...
Em hãy nêu các yêu cầy kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn ?
Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn - Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả . Em hãy...