Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Quảng cáo


Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Vẽ hai dây cung AB, AD của đường tròn (O ;...
Ôn tập chương 3 - Hình học 9 - Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải bài...
Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho các phát biểu sau :
Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Cho các phát biểu sau :. Bài: Bài 53. Protein...
Thử tài bạn 1 trang 98 Dạy và học Toán 9 tập 2: Em có thể tìm được một đường tròn ngoại tiếp tứ...
1. Nhận biết tứ giác nội tiếp - Thử tài bạn 1 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải...
Bài 3: Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không...
Đồng chí - Chính Hữu - Bài 3: Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài Đồng chí và Bài...
Bài 6.10 trang 18 SBT Lý 9: Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng
Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ...