Sinh lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9
Giải bài tập sinh 9 - Để học tốt sinh học lớp 9 các chương trong phân Di truyền và biến dị, Sinh vật và môi trường trên Baitapsgk.com.
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương 1 : Các thí nghiệm của Menden Chương 2: Nhiễm sắc thể Chương 3: ADN và Gen Chương 4: Biến dị Chương 5: Di truyền học người Chương 6: Ứng dụng di truyền học
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành
Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất...
1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương, Tên bài thực hành:...
Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Luyện tập

Bài 44-45.2 trang 91 SBT Lý 9: Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng,
Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S.. Bài 44-45.2 trang 91...
Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên...
Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông ...
Hoạt động 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Hình H20.7 a, b, c mô tả vị trí...
Hoạt động 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Khi cuộn dây quay trong từ trường của...
Câu 69 trang 116 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Hai cột thẳng của hai trại A và B, của lớp 9A và...
Hai cột thẳng của hai trại A và B, của lớp 9A và lớp 9B, cách nhau 8m. Câu 69 trang 116 Sách Bài...
Câu 1 phần bài tập học theo SGK trang 139 VBT hóa lớp 9: Bài 56: Ôn tập cuối năm ( phần vô cơ)
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 139 Vở bài tập hoá 9. Bài: Bài 56: Ôn tập cuối năm (...