Trang chủ Lớp 9 Tin học lớp 9 Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?...

Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính – Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Cần bảo vệ máy tính vì:

– Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều, chúng rất quan trọng hoặc được sử dụng thường xuyên;

– Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính;

– Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.