Vật lý lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9
Giải bài tập SGK Vật Lý 9 – SGK Lý 9. Hướng dẫn để học tốt môn lý 9 chương Điện học, Điện từ học, Quang học, Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trên Baitapsgk.com
Chương I Điện học Chương II Điện từ học
Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9: Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm...
Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện.
Bài C7 trang 60 SGK Vật lí 9: Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm
Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm).
Giải bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9: Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt
Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m. Cửa cao 2m. Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ, cách màng lưới 2cm.
Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9: Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh...
a. Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì?
Bài 22 trang 152 Lý 9: Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu...
Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20 cm. Thấu kính có tiêu cự 20 cm.
Quảng cáo


Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm
Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy l,2m.
Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt
Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm trở ra; bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50 cm trở ra; còn bác Sơn chỉ nhìn rõ
Giải bài 21 trang 152 Lý 9: Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4...
Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4 để thành câu có nội dung đúng:

Luyện tập

Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:So sánh các cặp số sau
1. Căn bậc hai - Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập...
Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một đức tính cần có ở con người, Gìn giữ, phát huy truyền thống vốn...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một đức tính cần có ở con người....
Cảm nhận và nêu suy nghĩ của em về đoạn kết bài thơ Đồng chí của Chính Hữu: Khép lại trang thơ mà hình...
Đồng chí - Chính Hữu - Cảm nhận và nêu suy nghĩ của em về đoạn kết bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.....
Bài 6 trang 97 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng...
Bài 6 trang 97 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Chọn đáp án D. Khi ánh sáng Mặt Trời đi...
Giới thiệu về đá ở Hà Giang: Mọi người dân nơi đây ngay từ lúc sinh ra đã được đá tôi luyện, đá chính...
Văn thuyết minh lớp 9 - Giới thiệu về đá ở Hà Giang.. Mọi người dân nơi đây ngay từ lúc sinh ra đã...