Vật lý lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9
Giải bài tập SGK Vật Lý 9 – SGK Lý 9. Hướng dẫn để học tốt môn lý 9 chương Điện học, Điện từ học, Quang học, Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trên Baitapsgk.com
Chương I Điện học Chương II Điện từ học
Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9: Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm...
Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện.
Bài C7 trang 60 SGK Vật lí 9: Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm
Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm).
Giải bài 24 trang 152 SGK Vật lí 9: Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt
Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m. Cửa cao 2m. Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ, cách màng lưới 2cm.
Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9: Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh...
a. Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì?
Bài 22 trang 152 Lý 9: Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu...
Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20 cm. Thấu kính có tiêu cự 20 cm.
Quảng cáo


Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm
Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy l,2m.
Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt
Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm trở ra; bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50 cm trở ra; còn bác Sơn chỉ nhìn rõ
Giải bài 21 trang 152 Lý 9: Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4...
Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4 để thành câu có nội dung đúng:
Vật kính của loại máy ảnh trên hình 7.2 có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimét?
Vật kính của loại máy ảnh trên hình 47.2 (SGK trang 127) có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimét?

Luyện tập

Thử tài bạn 5 trang 21 Dạy và học Toán 9 tập 2: Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương...
2.Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - Thử tài bạn 5 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 9...
Bài 10.11 trang 29 Sách bài tập Vật lý 9: Trên một biến trở có ghi 30Ω-2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa...
Trên một biến trở có ghi 30Ω-2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?. Bài 10.11 trang 29 Sách bài tập...
Câu 2 trang 105 sgk sách Địa 9, Dựa vào Atlát Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm...
Vùng Tây Nguyên - Câu 2 trang 105 sgk địa lí 9. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học,...
Soạn bài Bếp lửa SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 92 SBT Ngữ Văn 9 tập 1....
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 92 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Trong hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu, hình...
Bài 34.2 Trang 43 Sách bài tập Hóa 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau . Bài 34.2 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 - Bài 34:...