Vật lý lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9
Giải bài tập SGK Vật Lý 9 – SGK Lý 9. Hướng dẫn để học tốt môn lý 9 chương Điện học, Điện từ học, Quang học, Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trên Baitapsgk.com
Chương I Điện học Chương II Điện từ học

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính...

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện – Nội dung và cách

Bài tập phần vận dụng, Bài 12 (trang 55 SGK Vật Lý 9): Đặt một hiệu điện thế 3V...

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học – Bài tập phần vận dụng. Bài 12 (trang 55 SGK Vật Lý 9): Đặt một hiệu

Bài tập phần tự kiểm tra, Bài 1 (trang 54 SGK Vật Lý 9): Cường độ dòng điện I...

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học – Bài tập phần tự kiểm tra. Bài 1 (trang 54 SGK Vật Lý 9): Cường độ

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định...

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ – Nội dung và cách tiến hành bài thực

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe...

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế – Nội dung và cách tiến hành

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không...

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD – Nội dung và cách tiến

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ, 1. Dụng...

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự

Bài tập vận dụng tổng kết chương II – Điện từ học, Bài 10 (trang 106 SGK Vật Lý...

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học – Bài tập vận dụng tổng kết chương II – Điện từ học. Bài 10 (trang

Bài tập tự kiểm tra tổng kết chương II – Điện từ học, Bài 1 (trang 105 SGK Vật...

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học – Bài tập tự kiểm tra tổng kết chương II – Điện từ học. Bài 1

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế, 1)...

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Vận hành

Luyện tập

Voltaire, nhà văn nổi tiếng của Pháp có viết: Việc làm xua đuổi xa ta ba mối họa lớn: buồn nản, thói hư và...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Voltaire, nhà văn nổi tiếng của Pháp có viết: Việc làm xua đuổi xa ta ba mối...
Bài 4 trang 108 sgk Hóa 9, Bài 4. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của...
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ - Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9. Bài 4. Axit...
Bài 41 trang 128 SGK Toán 9 tập 1, Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại...
Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H.Gọi E, F theo thứ tự là chân các...